Kolowrat - Spolek pro zachování tradičních hodnot


Kolovratský pitaval

01.04.2012 13:58

Válečné události v Kolovratech vyvrcholily bojem o školu

  V květnu roku 2010 uplynulo 65 let od ukončení Druhé světové války. Kronikář místních hasičů Jiří Missbichler zalistoval v kolovratské kronice, aby čtenářům přiblížil téměř zapomenuté události, které předcházely okamžikům vytoužené svobody. Při vzpomínce na konec války se musíme vrátit o měsíc zpět, kdy se na dvoře velkostatkáře Josefa Křížka usídlil elitní oddíl německé armády v počtu asi osmdesáti vojáků s velitelem a čtyřiceti jezdeckými koni. Koně byli každé ráno volně vyháněni na pastvu na louky pod Skálou. U hostince pana Stárka se stočili do dnešní ulice Vášova a...

—————

31.03.2012 22:29

Kolovratský pitaval aneb místní čarování

  Četné zápisy ve smolné knize hrdelního a útrpného práva města Říčan dokládají, že za kouzla a čáry dříve bývaly značné tresty a někdy i ztráta hrdla. Podle trestního zákoníku z roku 1707 ještě mohli být nebezpeční žháři a čarodějníci trestáni dokonce i upálením. Předtím se životu nebezpečné čarodějnické praktiky, spojené např. s travičstvím, trestaly u mužů stětím nebo upálením, u žen upálením nebo zahrabáním zaživa. Očarování dobytka, pokud nebylo spojeno s majetkovou újmou, se již považovalo za babské pověry a podle toho se s ním nakládalo. Na vesnicích se dlouho udržovala...

—————

31.03.2012 00:00

Kolovratský pitaval aneb hříšní lidé

  Západně od Kolovrat ležely Tehovice, jež se jmenují podle svého zakladatele. Těh byl totiž staročeský výraz pro kloub. Tehovice jsou tedy Kloubovice. Před 200 lety se jejich název změnil na Tehovičky, což bylo ovlivněno podřízeným postavením vůči významnějším Kolovratům, kde byl kostel a panský dvůr. Až do konce 18. století tam však scházela hospoda a hrdí kolovratští sedláci museli brát za vděk tehovickou krčmou. Byla široko daleko vyhlášená nejen kvůli výčepu panského piva z Uhříněvsi, ale též osobou krčmáře, který byl obviněn z bigamie. Svědčí o tom zápis ve smolné knize...

—————

31.08.2005 22:48

S historií kolovratského mostu je spojena tragédie

  Na začátku března letošního roku byl v Kolovratech u hřbitova odstraněn kamenný most, který sloužil od roku 1904. Původně se mohly Kolovraty pyšnit třemi podobnými mosty, což bylo na jednu obec zcela výjimečné. Čtyři přejezdy přes trať v Kolovratech   V Kolovratech byly od zahájení provozu na Dráze císaře Františka Josefa I. v roce 1871 určeny čtyři místa pro přejezd trati – Na Vysoké (u bývalého hradla), pod svatým Donátem (u hřbitova) V Tehovičkách (v místech dnešního přechodu pro pěší) a Na Skále. Přes posledně jmenované místo vedla důležitá silnice do Uhříněvsi. U...

—————