Kolowrat - Spolek pro zachování tradičních hodnot


Pověsti

30.03.2012 21:20

O původu pánů z Kolowrat

  Když vlastenecký jezuita Bohuslav Balbín sepisoval po třicetileté válce historii rodu pánů z Kolowrat potýkal se s nedostatkem genealogických pramenů z doby před polovinou 14. století a proto se často uchyloval k dohadům a pověstem. Kritický historik František Palacký o dvě století později usuzoval, že podle shodných heraldických symbolů s půlenou orlicí pocházejí ze starobylého českého panského rodu Janoviců významné české šlechtické rody Kolowratů, Čejků a Dvořeckých z Olbramovic,...

—————

30.03.2012 21:19

O zlické válce a uťatém nose

  V úrodné a mírně zvlněné nížině na jihovýchodním okraji Pražské kotliny a starého kmenového území Čechů, při staré obchodní cestě od řeky Sázavy a Sázavského kláštera ku Praze budovali naší předkové zemědělské osady a opevněné dvorce již před tisíciletím. Rovinatý charakter zdejší krajiny s dostatečnou sítí drobných vodních toků jim v tom nebránil a navíc zde nacházeli dostatek dřeva, kvalitního kamene a cihlářské hlíny na stavby bezpečných tvrzí, hrazených dvorců a pevných...

—————