Kolowrat - Spolek pro zachování tradičních hodnot


Osobnosti Kolovrat

01.04.2012 00:01

Svědectví našich jmen aneb O čem vyprávějí jména a příjmení nejstarších obyvatel Kolovrat a Lipan

  Příjmení užíváme už dvě stě let Podoba rodinných nebo rodových jmen, které dnes označujeme jako příjmení, se ustálila až po úředních zákrocích koncem 18. století v době historicky nedávné. Vynutily si to požadavky úřední evidence obyvatel především pro potřeby výběru daní a odvodu...

—————