Kolowrat - Spolek pro zachování tradičních hodnot


Osobnosti Kolovrat

08.12.2012 22:48

Obyvatelé roku 1920

  V té době jsem chodil do obecné školy v Kolovratech, kde tehdy ještě učil pan řídicí Havlák, první ředitel této školy po jejím zbudování v roce 1898, a na všechno se dobře pamatuji. Kolovraty měly v roce 1920 sedmdesát a Tehovičky 31 popisných čísel. Začínaly směrem od Říčan u Bartákovy zahrady, kde tehdy byla jen řada švestek u kamenného plotu. Za plotem pak byla hluboká strouha, jež odváděla dešťovou vodu do potoka. Naproti byla velká zahrada náležející ku dvoru, kde každoročně na...

—————

01.04.2012 00:01

Svědectví našich jmen aneb O čem vyprávějí jména a příjmení nejstarších obyvatel Kolovrat a Lipan

  Příjmení užíváme už dvě stě let Podoba rodinných nebo rodových jmen, které dnes označujeme jako příjmení, se ustálila až po úředních zákrocích koncem 18. století v době historicky nedávné. Vynutily si to požadavky úřední evidence obyvatel především pro potřeby výběru daní a odvodu branců. Tyto snahy byly zahájeny patentem Josefa II. z roku 1786 o povinném užívání stálých rodinných jmen. Do té doby nemusela být druhá jména osob neměnná, zůstávala v pozici rozlišujícího přízviska...

—————