Kolowrat - Spolek pro zachování tradičních hodnot


Kolovratské rody

03.04.2012 23:05

Osvícených hospodářů z rodu Lehovců si lidé vážili

  Osudy rodu statkáře Lehovce, který Kolovratům zanechal křížek na okraji obce, zaujaly Jiřího Missbichlera natolik, že se rozhodl podělit o zápisky z kronik se čtenáři Kolovratského zpravodaje. Jako zdroj mu posloužily vzpomínky nejstarší dcery Josefa Lehovce, Miloslavy...

—————

03.04.2012 23:01

Rod Škorpilů a Rathouských z Tehoviček spojil osud

  Jiří Missbichler ze spolku Kolowrat opět prolistoval stránky starých kronik, aby čtenářům Kolovratského zpravodaje přiblížil osudy rodu Škorpilů a Rathouských, kteří po léta zvelebovali hospodářskou usedlost v Tehovičkách. Dům čp. 16 (116) byla hospodářská usedlost, která od roku 1835...

—————