Kolowrat - Spolek pro zachování tradičních hodnot


Naše aktivity

24.09.2010 14:29

Dny evropského dědictví v Kolovratech měly úspěch

  Komentovanou prohlídku kostelů v Kolovratech a Lipanech a vycházku po zajímavých místech obce si v předposlední zářijovou sobotu nenechaly ujít desítky lidí z místa i vzdáleného okolí. O průvodní slovo k historii barokního kostela sv. Ondřeje v Kolovratech se dělili členové spolku Kolowrat, PhDr. František Dudek, CSc. s Ing. Jaroslavem Břečkou. V tento den byl také zpřístupněn pseudorománský kostel sv. Martina v Lipanech, kterým návštěvníky provedl místní rodák Bohumil Řehák a zároveň poutavě přiblížil i historii Lipan. Pro zájemce o hlubší poznání historie Kolovrat byla připravena vycházka v doprovodu dalšího člena spolku Kolowrat, Jiřího Missbichlera. Zajímavé vyprávění o...

—————

18.03.2005 12:01

Kolovratské historické mylníky, mezníky a otazníky

V souvislosti se zahájením kolovratských oslav se pokusím nastínit hlavní mylníky, mezníky a otazníky z pozoruhodné historie Kolovrat, Tehoviček a Lipan. Pozornému čtenáři jistě neuniklo, že jsem ve slově mylníky nepoužil obvyklejší měkké i. Je to záměr, který naznačuje, že i v dlouhém a komplikovaném histo-rickém vývoji Kolovrat se nakupilo mnoho omylů, polopravd a mýtů. Ty jsou mnohdy již natolik zažité do povědomí obyvatel, že se s nimi patrně budou jen neradi loučit. Vedle nich pak mohou při nepozorné nebo zmatené interpretaci již nově a kriticky zpracovaných a utříděných historických materiálů snadno vznikat mýty nové. O tom jsme se ostatně mohli přesvědčit již na slavnostním...

—————