Kolowrat - Spolek pro zachování tradičních hodnot


800 let Kolovrat

25.09.2005 22:43

Dny Kolovrat v Uhříněvsi

  Během červnových oslav 800 let Kolovrat navštívila pracovnice muzea v Uhříněvsi Libuše Votavová také výstavu o historii našich obcí, pochválila její úroveň a požádala o zapůjčení. S vedoucím muzea ing. Michalem Klichem pak v poměrně naplněném programu kulturních akcí muzea našli volný termín ve dnech 11.-19. října 2005 a ve spolupráci s pí Musilovou v čele našeho Infocentra a členy Spolku Kolowrat vytvořili program doprovodných akcí, jimiž by se náležitě v Uhříněvsi prezentovala...

—————

22.09.2005 22:44

Další akce Spolku Kolowrat k výročí naší obce

  Při červnových oslavách výročí 800 let Kolovrat byli zájemci informováni o tom, že na podzim připraví členové Spolku Kolowrat v návaznosti na historickou výstavu a soubor historických přednášek ještě vlastivědnou procházku po památných místech naší obce s odborným výkladem a besedu s pamětníky. První akce se uskutečnila v neděli 18. září 2005 za účasti 40 zájemců. Ti za odborného výkladu ing. Jaroslava Břečky, PhDr. Františka Dudka, CSc. a Jiřího Missbichlera postupně procházeli od...

—————

24.06.2005 12:39

Náprava dalšího mylníku aneb nekonečné báje

  Při nedávné reklamní prezentaci naší městské části u příležitosti jejího historického výročí v příloze Večerníku Praha došlo k politováníhodnému nedo-rozumění při líčení hlavních bodů z dějin našich obcí. Nebyly totiž využity aktuální podklady a konzultace, které jsme nabízeli, a byl nekriticky převzat zastaralý a mylný historický souhrn z úředních webových stránek MČ Praha-Kolovraty. Veřejnosti tak byl předložen soupis problematických polopravd a místních báchorek. Tato situace nás...

—————

10.03.2005 11:58

Oslavy 800 let Kolovrat a zpracování historie obcí naší městské části

Velkolepým ohňostrojem Na viničkách byla 21. ledna zahájena řada akcí, jimiž bychom si letos měli připomenout 800 let od prvního písemného dokladu o Kolovratech. V ohromujících záblescích petard a doprovodné hudební produkci asi jen málokoho napadlo, že naši skromnější předkové by takové počínání považovali za marnotratné a zcela by jim k tomu postačil hlas mohutného zvonu, který je již páté století zavěšen v kolovratské zvonici a nyní je odsouzen k nečinnosti.   Následného...

—————


Fotogalerie: Výstava 800. let Kolovrat

/album/fotogalerie-vystava-800-let-kolovrat/a18-jpg1/
/album/fotogalerie-vystava-800-let-kolovrat/a01-jpg1/
/album/fotogalerie-vystava-800-let-kolovrat/a02-jpg1/
/album/fotogalerie-vystava-800-let-kolovrat/a03-jpg1/
/album/fotogalerie-vystava-800-let-kolovrat/a04-jpg1/
/album/fotogalerie-vystava-800-let-kolovrat/a05-jpg1/
/album/fotogalerie-vystava-800-let-kolovrat/a06-jpg1/
/album/fotogalerie-vystava-800-let-kolovrat/a07-jpg1/
/album/fotogalerie-vystava-800-let-kolovrat/a08-jpg1/
/album/fotogalerie-vystava-800-let-kolovrat/a09-jpg1/
/album/fotogalerie-vystava-800-let-kolovrat/a10-jpg1/
/album/fotogalerie-vystava-800-let-kolovrat/a11-jpg1/
/album/fotogalerie-vystava-800-let-kolovrat/a12-jpg1/
/album/fotogalerie-vystava-800-let-kolovrat/a13-jpg1/
/album/fotogalerie-vystava-800-let-kolovrat/a14-jpg1/
/album/fotogalerie-vystava-800-let-kolovrat/a15-jpg1/
/album/fotogalerie-vystava-800-let-kolovrat/a16-jpg1/
/album/fotogalerie-vystava-800-let-kolovrat/a17-jpg1/

—————