Kolowrat - Spolek pro zachování tradičních hodnot


Další akce Spolku Kolowrat k výročí naší obce

22.09.2005 22:44

 

Při červnových oslavách výročí 800 let Kolovrat byli zájemci informováni o tom, že na podzim připraví členové Spolku Kolowrat v návaznosti na historickou výstavu a soubor historických přednášek ještě vlastivědnou procházku po památných místech naší obce s odborným výkladem a besedu s pamětníky. První akce se uskutečnila v neděli 18. září 2005 za účasti 40 zájemců. Ti za odborného výkladu ing. Jaroslava Břečky, PhDr. Františka Dudka, CSc. a Jiřího Missbichlera postupně procházeli od nejzápadnější lokality Na skále ke zvoničce v Tehovičkách, k hasičské zbrojnici, škole, kostelu sv. Ondřeje a k památníku v Mladotově ulici. Při mnoha zastávkách byli podrobně informováni nejen o místních památkách, ale i četných historických reáliích a zajímavostech. V hasičské zbrojnici nás očekával velitel sboru p. Burda, který zájemcům představil vyspělý technický park. Součástí procházky byla i prohlídka kostela a zvonice s cenným renesančním zvonem Prokopem. Stejně jako při červnové prohlídce jsme znovu zjišťovali, že mnozí spoluobčané netuší, jaký umělecký a hudební skvost se ukrývá v trámoví kostelní věže.
Po dohodě s Bohumilem Řehákem z Lipan, který byl panem starostou při červnové vernisáži historické výstavy oceněn kolovratskou pamětní medailí jako potomek nejstaršího lipanského rodu, se 24. listopadu 2005 uskutečnila v Info-centru zajímavá be-seda. Pan Řehák nám při ní nejen pou-tavě objasnil drama-tické okamžiky únosu Švehlova říčanského pomníku a jeho dlouhodobého ukrytí v lipanské studni, ale zároveň nově nastínil význam, mimořádný přínos a stále aktuální politický odkaz slavného hostivařského sedláka, českého agrárního politika a meziválečného československého ministerského předsedy a Masarykova partnera, Antonína Švehly. Lze jen litovat, že zajímavá a poučná přednáška unikla pozornosti mladší generace našich spoluobčanů.
 

dr. František Dudek
 

 

—————

Zpět