Kolowrat - Spolek pro zachování tradičních hodnot


Historie Kolovrat

23.03.2009 22:54

Historie Kolovrat

  První písemný doklad o Kolovratech se nachází na údajné listině krále Přemysla Otakara I. pro klášter Ostrov s datem 1205. Je to sice pozdější falsum, ale prokazuje, že pan Mladota věnoval klášteru v Kolovratech 4 poddanské usedlosti spolu s vlastním dvorcem a tvrzí již mezi léty 1109-1140. Tvrz byla původním sídlem slavného a rozvětveného rodu pánů z Kolowrat. Mniši založili vinice a počátkem 14. století u tvrze vystavěli gotický jednolodní kostel sv. Ondřeje s farou. V letech 1344-46 ves patřila staroměstským kupcům Rokycanským. Roku 1363 byla v majetku rytíře Jan ze Zruče řečeného Kolowrat, vzdáleného příbuzného pánů z Kolowrat. Od roku 1380 byly Kolovraty spolu s Tehovicemi...

—————

30.03.2007 00:00

Heraldika a symbolika

  Znak Kolovrat V modro - stříbrně polceném štítě je stříbrno - červeně polcená orlice se zlatou zbrojí a zlatým perizoniem. Na prsou nese orlice červeno - stříbrně polcený, zlatou hradební korunou korunovaný štítek, v němž se nachází kolo střídavých barev o šesti špicích a šesti loukotích.         Vlajka Kolovrat       Znak rodu Kolovratů             Erby na podstavci sochy sv. Donáta             Znak Sboru dobrovolných hasičů Kolovraty               

—————