Kolowrat - Spolek pro zachování tradičních hodnot


Historie Kolovrat

23.03.2009 22:54

Historie Kolovrat

  První písemný doklad o Kolovratech se nachází na údajné listině krále Přemysla Otakara I. pro klášter Ostrov s datem 1205. Je to sice pozdější falsum, ale prokazuje, že pan Mladota věnoval klášteru v Kolovratech 4 poddanské usedlosti spolu s vlastním dvorcem a tvrzí již mezi léty 1109-1140. Tvrz byla původním sídlem slavného a rozvětveného rodu pánů z Kolowrat. Mniši založili vinice a počátkem 14. století u tvrze vystavěli gotický jednolodní kostel sv. Ondřeje s farou. V letech...

—————

30.03.2007 00:00

Heraldika a symbolika

  Znak Kolovrat V modro - stříbrně polceném štítě je stříbrno - červeně polcená orlice se zlatou zbrojí a zlatým perizoniem. Na prsou nese orlice červeno - stříbrně polcený, zlatou hradební korunou korunovaný štítek, v němž se nachází kolo střídavých barev o šesti špicích a šesti loukotích.         Vlajka Kolovrat       Znak rodu Kolovratů             Erby na podstavci sochy sv....

—————

09.10.2004 22:09

Vliv územního plánu na naši městskou část

  V  čase přičlenění Kolovrat k Praze neexistovala ucelená urbanistická dokumentace. Změny ve využití stávajících objektů a výstavba nových objektů byly řešeny individuálně se souhlasem okresních orgánů. V roce 1984 zadal ÚHA hl. m. Prahy urbanistickou studii Kolovrat, na základě instrukce NVP č. 2/83, s cílem přípravy území pro budoucí výstavbu rodinných domků pro Prahu. Zpracovatelem byl DRUPOS, projektanti ing. arch. Kasl  a ing. arch. Boček. V rámci této studie byly...

—————

24.07.2004 21:59

Již 30 let jsou Kolovraty součástí hlavního města Prahy

  Kolovraty, do roku 1974 samostatná obec na vnějším okraji Prahy, s vlastním předsedou Místního národního výboru a zastupitelstvem obce, žijící poklidným životem venkovské obce, zaznamenaly významnou událost. 1. července 1974 se stala  naše obec zákonem č. 31/1974 Sb. součástí hl. m. Prahy. Tak vznikla nová městská část Praha - Kolovraty. Naše městská část jako součást Prahy se začala řídit předpisy a vyhláškami platnými pro hl. m. Prahu. V tomto příspěvku se soustředím na územní...

—————

27.06.2004 22:01

Stav obce před připojením k hl. m. Praze v roce 1974

  Následující zápis nás může přesvědčit o tom, že se v Kolovratech za těch 30 let, co patříme ku Praze, mnohé změnilo, např. jeden autobus denně z Lipan do Prahy a jeden zpět je pro nás dnes jen těžko představitelným „středověkem“ naší obce. A to není zdaleka všechno: „Celková rozloha obce (Kolovraty a Lipany) činí 720 ha. Po stránce zemědělské jde o řepařskou oblast, kterou obhospodařuje JZD Pokrok, sloučené ze čtyř obcí – Benic, Kolovrat, Nedvězí a Pacova. Celková výměra zemědělské půdy...

—————