Kolowrat - Spolek pro zachování tradičních hodnot


Rod Kolowratů

31.03.2012 12:53

Heslo pánů z Kolowrat „Věrně a stále“ platí dodnes

  Po dopsání následující kolovratské erbovní úvahy jsem byl redakcí Zpravodaje požádán o přípěvek do ankety k 20. výročí pádu totality. Protože jsem výklad historických reálií koncipoval ve vztahu k aktuálním společenským poměrům, tak došlo k tomu, že v textu reaguji i na položené otázky. Tím dochází k propojení, které je možná poněkud nezvyklé, ale jež potvrzuje okřídlené rčení, že historie je učitelkou života. Přesto vám asi přijde divné, jak to může souviset s historickým erbem...

—————

30.03.2012 21:23

Genealogie rodu Kolovratů

  Albrecht "starší" z Kolovrat, Hetman of Vogtland (1374-80), fl 1347, +5.7.1391, bur Ročov; 1m: NN (+before 1362); 2m: Anna ze Žeberka (?) (fl 1375-80); 3m: Anna ze Švamberka (fl 1393); He had issue: A1. [1m.] Ješek z Kolovrat, fl 1362, +ca 1388 A2. [1m.] Anežka, fl 1367 A3. [2m.] Albrecht "mladší" Libštejnský z Kolovrat, Hetman of Vogtland (1383-92), hejtman loketského kraje (1405-12), fl 1369, +1416; m.Kateřina z Hedčan; his issue bore the surname Libštejnský z...

—————

27.03.2010 22:51

Pověsti o pánech z Kolowrat

  Na obálce minulého čísla Zpravodaje byla umístěna kresba renesanční tvrze ve slovinském městečku Kolóvrat. Zároveň bylo avizováno, že se k ní vztahuje článek Pověsti o pánech z Kolowrat. Ten se ale nepodařilo zařadit, a proto ho redakce zveřejňuje až nyní. Když vlastenecký jezuita Bohuslav Balbín sepisoval po třicetileté válce historii rodu pánů z Kolowrat, potýkal se s nedostatkem genealogických pramenů z doby před polovinou 14. století, a proto se často uchyloval k dohadům a pověstem....

—————