Kolowrat - Spolek pro zachování tradičních hodnot


Příroda Kolovrat

20.04.2014 21:46

Ptáci v Kolovratech a okolí

  Po dlouhé zimě, sněhu a mrazech se opět vše probouzí k životu. Ze země vykukují první kytičky, stromy raší a všude se ozývá ptačí zpěv. Ráda bych se s vámi podělila o svá ptačí pozorování. Když jsem se minulý rok přestěhovala do Kolovrat z centra Prahy, byla to pro mne velká změna. Na rozdíl od okolí Karlova náměstí, kde jsem bydlela skoro 20 let, se Kolovraty obklopené přírodou pro mne staly doslova oázou klidu. Jako studentka Přírodovědecké fakulty UK se zájmem o ornitologii jsem se v...

—————

30.03.2012 23:29

Přirozená vegetace

  Přirozená vegetace se původně utvářela v přírodě samovolně, bez ovlivnění člověkem, v závislosti na přírodních podmínkách území. Činností člověka byla postupně nahrazována vegetací polopřirozenou až druhotnou (např. louky a pastviny) či dokonce umělou (jakou jsou např. polní nebo zahradní kultury). V hustě zalidněných územích se s přirozenou vegetací můžeme setkat jen na velmi omezené rozloze (např. v přírodních rezervacích), většinou na stanovištích člověkem nevyužitelných, např. na...

—————