Kolowrat - Spolek pro zachování tradičních hodnot


Novinky

10.05.2007 00:26

Kolovraty jako „dobrá adresa“ z hlediska tradičních hodnot

  Nedávno se v Mladé frontě objevilo celostránkové pojednání na téma “dobrá adresa”. Píše se tam o devíti mimopražských sídlech v Česku, v nichž mají lidé pocit většího pohodlí, prestiže a bezpečí. Autor v úvodu připomíná, že lokalit s označením „dobrá adresa“ bylo donedávna jen několik....

—————

28.09.2005 00:40

Podzimní cyklus besed: „Kolovraty v běhu osmi staletí: od mýtů k faktům“

  Spolek pořádá přednášky a besedy 800 let Kolovrat , které se budou konat v Infocentru MČ Praha-Kolovraty, a to vždy od 18.30 hodin. Program:   Přednášky připravuje a řídí PhDr. František Dudek CSc. se spolupracovníky: Ing. Jaroslav Břečka, Jiří Missbichler, Petr Bartoš, Roman...

—————

18.09.2005 00:39

Historicko - vlastivědná vycházka po památkách Kolovrat

  Členové spolku uspořádali dne 18.9.2005 od 16 hodin Historicko - vlastivědnou vycházku nejen po památkách Kolovrat. Pod vedením Jiřího Missbichlera,  PhDr. Františka Dudka CSc. a Ing. Jaroslava Břečky byli zájemci seznámeni s historií Kolovrat přímo v terénu. Jednotlivé zastávky...

—————

18.06.2005 23:20

Památník kolovratské tvrze nechal na sebe dlouho čekat

  Nejstarší historickou částí Kolovrat je území, na kterém se rozkládala kolovratská tvrz a později i poplužní dvůr. Zmínka o tvrzi je doložena již ve 12. století. Listina s datem 17. ledna 1205 potvrzuje, že velmož Mladota daroval tvrz a dvůr mnichům benediktinského kláštera na vltavském...

—————

19.05.2005 00:37

Publikace "Kostel Sv. Ondřeje v Kolovratech"

  Spolek vydal svoji první publikaci autora Ing. Jaroslava Břečky pod názvem Kostel Sv. Ondřeje v Kolovratech. Publikace popisuje historii a současný stav kostela, a to včetně vysvětlení historických souvislostí. Autor: Ing. Jaroslav Břečka Grafika a sazba: Petr Bartoš Jazyková...

—————

25.04.2005 00:34

Cyklus besed: „Kolovraty v běhu osmi staletí: od mýtů k faktům“

  Spolek spolupořádal přednášky a besedy 800 let Kolovrat , které se konaly v Infocentru MČ Praha-Kolovraty. Program: 17.2.   Předhistorické báje a pověsti. Na solné a stříbrné stezce.   3.3.   Pravý dar na nepravé listině. Pan Mladota a kolovratské...

—————

05.04.2005 00:33

Stanovisko přípravného výboru k zásahům na území Viniček

  V souvislosti se snahami o rozšíření atria u infocentra do podoby kolovratského náměstí žádáme, aby stávající území Viniček zůstalo zachováno v podobě centrálního parku na tradiční návsi. Dále žádáme, aby nedošlo ke změnám územního plánu, kde je prostor Viniček vymezen jako parková...

—————

25.03.2005 00:30

Registrace občanského sdružení

  Dne 23. 3. 2005 bylo registrováno občanské sdružení "Spolek Kolowrat pro zachování tradičních hodnot". Cíl činnosti: Podpora zájmu o historii obcí především v rámci městské části Praha-Kolovraty a jejího okolí. Koordinace spolupráce členů, usměrňování jejich zájmu o řešení důležitých...

—————