Kolowrat - Spolek pro zachování tradičních hodnot


Stanovisko přípravného výboru k zásahům na území Viniček

05.04.2005 00:33

 

V souvislosti se snahami o rozšíření atria u infocentra do podoby kolovratského náměstí žádáme, aby stávající území Viniček zůstalo zachováno v podobě centrálního parku na tradiční návsi. Dále žádáme, aby nedošlo ke změnám územního plánu, kde je prostor Viniček vymezen jako parková odpočinková plocha v centru památkové zóny naší městské části. Navrhujeme, aby pro potřeby příležitostného rozšíření limitovaného prostoru atria při větších akcích došlo k minimalizované a s občany předem projednané úpravě přilehlých zvýšených a zatravněných parkových ploch Viniček. Ty je možno i bez větších úprav terénu a rušení zeleně smysluplně využít spolu s příležitostně uzavřenou částí dosavadní komunikace. Historicky i ekologicky cenná plocha v centru obce by neměla být určena pro urbanistické experimenty a nemalé investiční prostředky, určené především k úpravám terénu a přeložení komunikace, by měly být využity jinde a lépe
 

 

—————

Zpět