Kolowrat - Spolek pro zachování tradičních hodnot


Podzimní cyklus besed: „Kolovraty v běhu osmi staletí: od mýtů k faktům“

28.09.2005 00:40

 

Spolek pořádá přednášky a besedy 800 let Kolovrat , které se budou konat v Infocentru MČ Praha-Kolovraty, a to vždy od 18.30 hodin.
Program:
 

Přednášky připravuje a řídí PhDr. František Dudek CSc. se spolupracovníky: Ing. Jaroslav Břečka, Jiří Missbichler, Petr Bartoš, Roman Lang a Jiří Zejfart. Besedy se budou týkat jednak problematiky, kterou se nepodařilo vyčerpat v rámci předchozích besed, jednak volně naváží na uvedené okruhy a budou se též věnovat místním památkám, pověstem, příběhům, vzpomínkám, spolkům, přírodě apod. K účasti jsou srdečně zváni všichni zájemci o minulé i současné dění v Kolovratech, Tehovičkách i Lipanech. Besedy budou komponovány jako tematická diskusní fóra s promítáním a vysvětlováním historických dokladů a materiálů. Účastníci mohou prezentovat zajímavé vlastní materiály, vstupovat do diskuse a vznášet dotazy.
 

 

 

—————

Zpět