Kolowrat - Spolek pro zachování tradičních hodnot


Publikace "Kostel Sv. Ondřeje v Kolovratech"

19.05.2005 00:37

 

Spolek vydal svoji první publikaci autora Ing. Jaroslava Břečky pod názvem Kostel Sv. Ondřeje v Kolovratech.
Publikace popisuje historii a současný stav kostela, a to včetně vysvětlení historických souvislostí.

Autor: Ing. Jaroslav Břečka
Grafika a sazba: Petr Bartoš
Jazyková korektura: Mgr. Stanislava Bartošová
Vydal: Spolek Kolowrat pro zachování tradičních hodnot, Praha - Kolovraty
K příležitosti 800. výročí první písemné zmínky o obci Kolovraty 2005
(1. vydání)
Počet stran: 56 + 8 stran příloh a obálky
Prodejní cena  60,- Kč (v prodeji: Infocentrum MČ Praha-Kolovraty, Drogerie u Chadů)

 

 

—————

Zpět