Kolowrat - Spolek pro zachování tradičních hodnot


Registrace občanského sdružení

25.03.2005 00:30

 

Dne 23. 3. 2005 bylo registrováno občanské sdružení "Spolek Kolowrat pro zachování tradičních hodnot".
Cíl činnosti: Podpora zájmu o historii obcí především v rámci městské části Praha-Kolovraty a jejího okolí. Koordinace spolupráce členů, usměrňování jejich zájmu o řešení důležitých otázek, zvyšování jejich odborné úrovně a poskytování odborné pomoci členům. Snaha o zachování tradičních materiálních i duchovních hodnot. Podpora odborníků a státních orgánů při ochraně kulturních památek, přírodního prostředí a tradičních prvků lidové kultury. Zájem o zachování biotopů s původní flórou a faunou a o životní prostředí.
Obsah činnosti: Spolek pro své členy realizuje především přednášky, výstavy, výzkum. Členové vyvíjejí v rámci spolku činnost dokumentační, informační, publikační, vydavatelskou, popularizační, vzdělávací a osvětovou. Členové spolku prosazují zásady slušnosti a tolerance a podporují snahy občanů o klidné a příjemné prostředí. Členové spolku spolupracují s obdobně zaměřenými sdruženími občanů a organizacemi.
Pokud Vás zaujal cíl a obsah naší činnosti, nebo chcete podpořit naše stanovisko k zásahům na území Viniček, rádi Vás uvítáme v našem Klubu Kolowrat. Můžete se přihlásit za členy, nebo pouze svým podpisem podpořit naše stanovisko během pravidelných přednášek o historii Kolovrat, nebo u Tomáše Bezoušky v infocentru, či u kteréhokoli dalšího člena přípravného výboru: Stanislava Bartošová, Petr Bartoš, Jaroslav Břečka, František Dudek, Jiří Missbichler.

 

—————

Zpět