Kolowrat - Spolek pro zachování tradičních hodnot


Dny Kolovrat v Uhříněvsi

25.09.2005 22:43

 

Během červnových oslav 800 let Kolovrat navštívila pracovnice muzea v Uhříněvsi Libuše Votavová také výstavu o historii našich obcí, pochválila její úroveň a požádala o zapůjčení. S vedoucím muzea ing. Michalem Klichem pak v poměrně naplněném programu kulturních akcí muzea našli volný termín ve dnech 11.-19. října 2005 a ve spolupráci s pí Musilovou v čele našeho Infocentra a členy Spolku Kolowrat vytvořili program doprovodných akcí, jimiž by se náležitě v Uhříněvsi prezentovala nejen slavná historie Kolovrat, ale i jejich současné kulturní aktivity. Instalaci výstavy provedli její autoři Petr Bartoš a PhDr. František Dudek, CSc.
V úterý 11. října 2005 v podvečer se v Uhříněveském muzeu uskutečnila slavnostní vernisáž. Vzhledem k významu této poměrně prestižní akce se i na pozvánce počítalo s účastí starostů Uhříněvsi a Kolovrat. K tomu nakonec nedošlo, ale zatímco první byl řádně zastoupen místostarostkou, z početných volených zástupců naší měst-ské části nebyl dele-gován nikdo a teprve na naši prosbu se to-ho dodatečně a ochot-ně ujal Eduard Dinne-bier. Vernisáž zahájila místostarostka Uhří-něvsi akad. mal. Ka-rolína Pirklová, která připomenula tradici dobrých sousedských vztahů mezi Uhříněvsí a Kolovraty a pros-pěšnou spolupráci v obvodu Praha 22 i v kulturní oblasti. Poté předala slovo pí Musilové, která přítomné podrobně informovala o akcích k výročí 800 let Kolovrat. Slavnou historii naší obce pak stručně připomenul dr. Dudek. Zmínil se rovněž o staročeských významech slova kolovrat, mezi něž náleží i podivuhodný hudební nástroj niněra. Organizátoři výstavy nelitovali nákladů a zajistili na vernisáž vskutku stylový hudební program od stejného hráče na niněru, který v červnu doprovázel odhalení kolovratského pa-mátníku, otevření výstavy a vystupoval i před Infocentrem. Jiří Missbichler ještě informoval o vzniku snah o souhrnné zpracování dějin obcí městské části Praha-Kolovraty a o založení histo-rického Spolku Kolowrat pro zachování tradičních hodnot. Pak byla výstava otevřena.
Zdařilá výstavní prezentace kolo-vratské kultury pokračovala v sobotu 15. října odpoledním vystoupením dětského pěveckého sboru Coro Piccolo pod vedením pí Galíkové. Po zaslouženém potlesku se konala přednáška dr. Dudka o zajímavých otázkách z dějin Kolovrat. Výstavní dny Kolovrat v Uhříněvsi stylově zakončilo vystoupení populárního pěveckého souboru Jazzbáby pod vedením prof. Vondrovice. Přestože se výstava konala pouze několik dní a neměla takovou prezentaci jako při našich červnových oslavách, se zájmem si ji prohlédlo 150 návštěvníků. Pracovníkům muzea v Uhříněvsi patří naše poděkování za nevšední zájem o propagaci naší obce a jejích kulturních hodnot v rámci obvodu Praha 22. Když o této akci psal vedoucí muzea ing. Klich v Uhříněveském zpravodaji, vtipně ji charakterizoval jako Dvakrát 22. Poprvé měl na mysli číslo pražského obvodu a podruhé skutečnost, že první písemný doklad o Uhříněvsi je o 22 let mladší nežli o Kolovratech.
 

Jiří Missbichler
 

 

—————

Zpět