Kolowrat - Spolek pro zachování tradičních hodnot


Publikace

31.03.2012 00:47

800 let Kolovrat

—————

31.03.2012 00:47

Publikace "Kostel Sv. Ondřeje v Kolovratech"

  Spolek vydal svoji první publikaci autora Ing. Jaroslava Břečky pod názvem Kostel Sv. Ondřeje v Kolovratech. Publikace popisuje historii a současný stav kostela, a to včetně vysvětlení historických souvislostí. Autor: Ing. Jaroslav Břečka Grafika a sazba: Petr Bartoš Jazyková korektura: Mgr. Stanislava Bartošová Vydal: Spolek Kolowrat pro zachování tradičních hodnot, Praha - Kolovraty K příležitosti 800. výročí první písemné zmínky o obci Kolovraty 2005 (1. vydání) Počet stran: 56 + 8 stran příloh a obálky Prodejní cena  60,- Kč (v prodeji: Infocentrum MČ...

—————