Kolowrat - Spolek pro zachování tradičních hodnot


Přednášky

28.09.2005 00:40

Podzimní cyklus besed: „Kolovraty v běhu osmi staletí: od mýtů k faktům“

  Spolek pořádá přednášky a besedy 800 let Kolovrat , které se budou konat v Infocentru MČ Praha-Kolovraty, a to vždy od 18.30 hodin. Program: Přednášky připravuje a řídí PhDr. František Dudek CSc. se spolupracovníky: Ing. Jaroslav Břečka, Jiří Missbichler, Petr Bartoš, Roman Lang a...

—————

18.06.2005 12:23

Zakončení cyklu přednášek vydáním publikace o kostele sv. Ondřeje

Členové historické skupiny dobrovolných místních pracovníků, kteří přikročili k založení Spolku Kolowrat, uskutečnili pod záštitou starosty naší městské části a pod vedením PhDr. Františka Dudka, CSc. sérii 6 přednášek na téma Kolovraty v běhu osmi staletí: od mýtů k faktům. Konaly se v místním...

—————

25.04.2005 00:34

Cyklus besed: „Kolovraty v běhu osmi staletí: od mýtů k faktům“

  Spolek spolupořádal přednášky a besedy 800 let Kolovrat , které se konaly v Infocentru MČ Praha-Kolovraty. Program: 17.2.   Předhistorické báje a pověsti. Na solné a stříbrné stezce.   3.3.   Pravý dar na nepravé listině. Pan Mladota a kolovratské...

—————