Kolowrat - Spolek pro zachování tradičních hodnot


Dny evropského dědictví v Kolovratech měly úspěch

24.09.2010 14:29

 

Komentovanou prohlídku kostelů v Kolovratech a Lipanech a vycházku po zajímavých místech obce si v předposlední zářijovou sobotu nenechaly ujít desítky lidí z místa i vzdáleného okolí.
O průvodní slovo k historii barokního kostela sv. Ondřeje v Kolovratech se dělili členové spolku Kolowrat, PhDr. František Dudek, CSc. s Ing. Jaroslavem Břečkou. V tento den byl také zpřístupněn pseudorománský kostel sv. Martina v Lipanech, kterým návštěvníky provedl místní rodák Bohumil Řehák a zároveň poutavě přiblížil i historii Lipan.
Pro zájemce o hlubší poznání historie Kolovrat byla připravena vycházka v doprovodu dalšího člena spolku Kolowrat, Jiřího Missbichlera. Zajímavé vyprávění o osudech lidí a jejich usedlostí si vyslechlo na padesát návštěvníků.
Svoje bohaté vědomosti o historii předal dr. František Dudek o dva dny později také knihovníkům z pražských knihoven, kteří se do Kolovrat vypravili v rámci pravidelných exkurzí pořádaných Městskou knihovnou v Praze.
Infocentrum s knihovnou, které se ke Dnům evropského dědictví připojilo poprvé, tímto děkuje uhříněveské a říčanské římskokatolické farnosti za umožnění prohlídek v obou kostelech. Poděkování patří rovněž všem čtyřem průvodcům za jejich čas a ochotu podělit se o hluboké znalosti místních dějin s ostatními.

Blanka Oujezdská

 

—————

Zpět