Kolowrat - Spolek pro zachování tradičních hodnot


Žijí mezi námi

03.04.2012 23:11

Jiří Zejfart – evangelický farář a výtvarník

  Ve čtvrtek 23. října 2003 proběhla v Infocentru Kolovraty vernisáž výstavy pana Jiřího Zejfarta „Řeč přírody“, a to u příležitosti významného životního jubilea (nar. 1928) tohoto občana, který sice v Kolovratech nežije dlouho, ale bez něhož bychom si kulturní atmosféru obce těžko...

—————

03.04.2012 23:09

Zdeněk Beneš

    Jeho muzikantské srdce se do rodné obce vrací nejen o posvícení   Kolovratský rodák Zdeněk Beneš se narodil dne 10. října 1937 a se svými rodiči bydlel v rodinném domku čp. 149 v ulici Na Parkáně. Jeho matka byla v domácnosti, ale také pracovala v místním JZD. Jeho...

—————