Kolowrat - Spolek pro zachování tradičních hodnot


Významné akce

01.04.2012 12:33

Do kroniky kolovratských hasičů se zapsal i velkolepý župní sjezd

  Dne 14. ledna 2009 tomu bylo 115 let, kdy byl v Kolovratech založen sbor dobrovolných hasičů. Sbor si od svého založení do současné doby vede velmi úspěšně. Tomuto výročí je věnována vzpomínka na rok 1937, kdy se v Kolovratech konal župní sjezd župy Říčanské-Kamlerovy č. 37. Župa byla založena v roce 1885, v roce 1935 oslavila padesát let od svého založení. Tehdy měla 54 sborů. Župní sjezd v Kolovratech Hasičská župa Říčanská – Kamlerova č. 37 zorganizovala Župní sjezd v...

—————