Kolowrat - Spolek pro zachování tradičních hodnot


Zvyky a tradice

01.04.2012 15:03

Draní peří bylo společenskou událostí

  Do statku k Lehovcovým chodilo až patnáct draček. Selka Marie Lehovcová měla na třicet hus. Peří se dralo celý den od osmi rána do deseti hodin večer. Po celou dobu se všechny stravovaly na statku a jídlo dostávaly i pro celou rodinu. Při draní se vyprávěly různé historky, četlo se nebo...

—————