Kolowrat - Spolek pro zachování tradičních hodnot


Život v Kolovratech

20.09.2005 22:27

Obyvatelé roku 1920

  V té době jsem chodil do obecné školy v Kolovratech, kde tehdy ještě učil pan řídicí Havlák, první ředitel této školy po jejím zbudování v roce 1898, a na všechno se dobře pamatuji. Kolovraty měly v roce 1920 sedmdesát a Tehovičky 31 popisných čísel. Začínaly směrem od Říčan u Bartákovy zahrady, kde tehdy byla jen řada švestek u kamenného plotu. Za plotem pak byla hluboká strouha, jež odváděla dešťovou vodu do potoka. Naproti byla velká zahrada náležející ku dvoru, kde každoročně...

—————