Kolowrat - Spolek pro zachování tradičních hodnot


S historií kolovratského mostu je spojena tragédie

31.08.2005 22:48

 

Na začátku března letošního roku byl v Kolovratech u hřbitova odstraněn kamenný most, který sloužil od roku 1904. Původně se mohly Kolovraty pyšnit třemi podobnými mosty, což bylo na jednu obec zcela výjimečné.


Čtyři přejezdy přes trať v Kolovratech
 

V Kolovratech byly od zahájení provozu na Dráze císaře Františka Josefa I. v roce 1871 určeny čtyři místa pro přejezd trati – Na Vysoké (u bývalého hradla), pod svatým Donátem (u hřbitova) V Tehovičkách (v místech dnešního přechodu pro pěší) a Na Skále. Přes posledně jmenované místo vedla důležitá silnice do Uhříněvsi. U přejezdů nebo v jejich blízkosti byly vybudovány malé strážní domky, ze kterých byly obsluhovány dřevěné závory.
Již koncem 19. století se začalo ukazovat, že jednokolejná benešovská trať je kapacitně nedostačující. Bylo tedy rozhodnuto o položení druhé koleje. S výstavbou se započalo v roce 1903, na katastrálním území Kolovrat a Tehoviček probíhala pokládka o rok později. Provoz na druhé koleji byl zahájen první květnový den roku 1905.
Se zahájením úprav trati byly přejezdy se závorami Na Skále a u Donáta zrušeny a nahrazeny kamennými mosty. Třetí most byl postaven Na Parkáně, v roce 1920 u něj byla vybudována kolovratská zastávka.


Předčasně zřícená klenba zasypala vojáka


Nadjezdy Na Skále a Na Parkáně však sloužily jen necelých sedm desítek let. Při elektrifikaci trati v roce 1969 bylo rozhodnuto o jejich zbourání. Pro silnici do Uhříněvsi byl náhradou vybudován podjezd, most Na Parkáně byl přebudován na lávku pro pěší.
Stržení mostu Na Skále se zapsalo černými písmeny do historie benešovské dráhy. Náhle zřícená klenba zasypala jednoho vojáka železničního vojska, druhému vojínovi utrhla ruku v pravém rameni. K sesypání došlo navíc několik minut po průjezdu mezinárodního rychlíku Vindobona. Při bourání mostu Na Parkáně postupovali dělníci již velmi opatrně. Odstranění oblouku probíhalo ve večerních hodinách, kdy mohl být dočasně zastaven vlakový provoz. Na koleje byly položeny trámy a balíky slámy, na které části klenby dopadly. Poté dobrovolníci zřícenou suť vlastními silami z trati odstranili.


Nedávno padl poslední kamenný most


Benešovská trať prochází v tomto desetiletí dalším významným mezníkem. V minulých dnech padl poslední – stoletý – kolovratský kamenný most u hřbitova. Nadjezd byl již ve špatném technickém stavu a navíc by nevyhovoval ani nové pokládce železničního svršku. Odstranění klenby se zhostila profesionální firma. Oblouk mostu byl zavěšen na pomocnou konstrukci, došlo k jeho rozpojení na přepravitelné části, které byly vytaženy nad pilíře mostu. Zde teprve došlo k jejich rozbití a likvidaci.
Přestože z původního mostu v ulici K Říčanům nezbylo nic, památky na kamenné mosty v Kolovratech nalezneme i dnes. Na Skále v ulici U Vodice je stále patrný nájezd na původní most a Na Parkáně je lávka pro pěší zasazena do původních pilířů kamenného mostu.

 

—————

Zpět