Kolowrat - Spolek pro zachování tradičních hodnot


Archiv článků

20.04.2014 21:46

Ptáci v Kolovratech a okolí

  Po dlouhé zimě, sněhu a mrazech se opět vše probouzí k životu. Ze země vykukují první kytičky, stromy raší a všude se ozývá ptačí zpěv. Ráda bych se s vámi podělila o svá ptačí pozorování. Když jsem se minulý rok přestěhovala do Kolovrat z centra Prahy, byla to pro mne velká změna. Na rozdíl...

—————

23.11.2013 20:37

Skautský areál Prknovka

  Na severozápadě obce, na katastrální hranici MČ Praha - Kolovraty a MČ Praha - Uhříněves se nachází 5,5 ha pozemek Prknovky. Za minulého režimu využívala pozemek s objekty svazácká organizace, po revoluci o něj požádala Skautská organizace, s cílem vytvořit zde Mezinárodní skautskou...

—————

08.12.2012 22:48

Obyvatelé roku 1920

  V té době jsem chodil do obecné školy v Kolovratech, kde tehdy ještě učil pan řídicí Havlák, první ředitel této školy po jejím zbudování v roce 1898, a na všechno se dobře pamatuji. Kolovraty měly v roce 1920 sedmdesát a Tehovičky 31 popisných čísel. Začínaly směrem od Říčan u Bartákovy...

—————

03.04.2012 23:11

Jiří Zejfart – evangelický farář a výtvarník

  Ve čtvrtek 23. října 2003 proběhla v Infocentru Kolovraty vernisáž výstavy pana Jiřího Zejfarta „Řeč přírody“, a to u příležitosti významného životního jubilea (nar. 1928) tohoto občana, který sice v Kolovratech nežije dlouho, ale bez něhož bychom si kulturní atmosféru obce těžko...

—————

03.04.2012 23:09

Zdeněk Beneš

    Jeho muzikantské srdce se do rodné obce vrací nejen o posvícení   Kolovratský rodák Zdeněk Beneš se narodil dne 10. října 1937 a se svými rodiči bydlel v rodinném domku čp. 149 v ulici Na Parkáně. Jeho matka byla v domácnosti, ale také pracovala v místním JZD. Jeho...

—————

03.04.2012 23:08

Josef Křížek - Poslední majitel kolovratského statku

  Poslední majitel kolovratského statku vedl obchod s velocipédy a pečoval o sochu sv. Donáta Pravidelná ohlédnutí do historie Kolovrat tentokrát čtenáře zavedou za posledním majitelem zbytkového statku Josefem Křížkem ze Šestajovic. V místech, kde stála usedlost statkáře, je dnes obytný...

—————

03.04.2012 23:07

Ondřej Bobík - kovář z kolovratského statku

  Kovář z kolovratského statku se stal uznávaným mistrem Když v roce 1929 Josef Křížek koupil kolovratský zbytkový statek, tak si s sebou přivedl i mladého kováře Ondřeje Bobíka. Následující řádky jsou příběhem člověka, který se z chudého chlapce stal váženým mistrem svého...

—————

03.04.2012 23:05

Osvícených hospodářů z rodu Lehovců si lidé vážili

  Osudy rodu statkáře Lehovce, který Kolovratům zanechal křížek na okraji obce, zaujaly Jiřího Missbichlera natolik, že se rozhodl podělit o zápisky z kronik se čtenáři Kolovratského zpravodaje. Jako zdroj mu posloužily vzpomínky nejstarší dcery Josefa Lehovce, Miloslavy...

—————

03.04.2012 23:03

František Křeček byl dobrý hospodář i uznávaný starosta

  Pohnuté osudy potomků statkáře, váženého starosty a spoluzakladatele místního sboru dobrovolných hasičů Františka Křečka jsou dalším příspěvkem k historii Kolovrat. Autor Jiří Missbichler i tentokrát čerpal ze starých kronik i z osobních svědectví. Na zahradě statku vyhrávala...

—————

03.04.2012 23:01

Rod Škorpilů a Rathouských z Tehoviček spojil osud

  Jiří Missbichler ze spolku Kolowrat opět prolistoval stránky starých kronik, aby čtenářům Kolovratského zpravodaje přiblížil osudy rodu Škorpilů a Rathouských, kteří po léta zvelebovali hospodářskou usedlost v Tehovičkách. Dům čp. 16 (116) byla hospodářská usedlost, která od roku 1835...

—————