Kolowrat - Spolek pro zachování tradičních hodnot


Archiv článků

03.04.2012 23:11

Jiří Zejfart – evangelický farář a výtvarník

  Ve čtvrtek 23. října 2003 proběhla v Infocentru Kolovraty vernisáž výstavy pana Jiřího Zejfarta „Řeč přírody“, a to u příležitosti významného životního jubilea (nar. 1928) tohoto občana, který sice v Kolovratech nežije dlouho, ale bez něhož bychom si kulturní atmosféru obce těžko...

—————

03.04.2012 23:09

Zdeněk Beneš

    Jeho muzikantské srdce se do rodné obce vrací nejen o posvícení   Kolovratský rodák Zdeněk Beneš se narodil dne 10. října 1937 a se svými rodiči bydlel v rodinném domku čp. 149 v ulici Na Parkáně. Jeho matka byla v domácnosti, ale také pracovala v místním JZD. Jeho...

—————

03.04.2012 23:08

Josef Křížek - Poslední majitel kolovratského statku

  Poslední majitel kolovratského statku vedl obchod s velocipédy a pečoval o sochu sv. Donáta Pravidelná ohlédnutí do historie Kolovrat tentokrát čtenáře zavedou za posledním majitelem zbytkového statku Josefem Křížkem ze Šestajovic. V místech, kde stála usedlost statkáře, je dnes obytný...

—————

03.04.2012 23:07

Ondřej Bobík - kovář z kolovratského statku

  Kovář z kolovratského statku se stal uznávaným mistrem Když v roce 1929 Josef Křížek koupil kolovratský zbytkový statek, tak si s sebou přivedl i mladého kováře Ondřeje Bobíka. Následující řádky jsou příběhem člověka, který se z chudého chlapce stal váženým mistrem svého...

—————

03.04.2012 23:05

Osvícených hospodářů z rodu Lehovců si lidé vážili

  Osudy rodu statkáře Lehovce, který Kolovratům zanechal křížek na okraji obce, zaujaly Jiřího Missbichlera natolik, že se rozhodl podělit o zápisky z kronik se čtenáři Kolovratského zpravodaje. Jako zdroj mu posloužily vzpomínky nejstarší dcery Josefa Lehovce, Miloslavy...

—————

03.04.2012 23:03

František Křeček byl dobrý hospodář i uznávaný starosta

  Pohnuté osudy potomků statkáře, váženého starosty a spoluzakladatele místního sboru dobrovolných hasičů Františka Křečka jsou dalším příspěvkem k historii Kolovrat. Autor Jiří Missbichler i tentokrát čerpal ze starých kronik i z osobních svědectví. Na zahradě statku vyhrávala...

—————

03.04.2012 23:01

Rod Škorpilů a Rathouských z Tehoviček spojil osud

  Jiří Missbichler ze spolku Kolowrat opět prolistoval stránky starých kronik, aby čtenářům Kolovratského zpravodaje přiblížil osudy rodu Škorpilů a Rathouských, kteří po léta zvelebovali hospodářskou usedlost v Tehovičkách. Dům čp. 16 (116) byla hospodářská usedlost, která od roku 1835...

—————

03.04.2012 20:54

Historie domu čp. 21

  V minulé době existovaly v Kolovratech dvě samostatné obce, Kolovraty a Tehovičky. Obec Tehovičky splynula s Kolovraty, když v Kolovratech bylo 100 čísel domovních. Domy v Tehovičkách dostaly čísla nad 100/101, 102 atd. Sloučení obcí nastalo v roce 1898. Právní pojem Tehovičky vymizel. V...

—————

03.04.2012 19:42

Faráři

  Faráře, kteří sloužili mše v kostele sv. Ondřeje, známe jen útržkovitě. 1352 - první zmínka o kostele, plebán náležel do děkanátu říčanského. 1363 - mění Jan zdejší místo s knězem Bohuňkem působícím při chrámu sv. Víta na hradě Pražském. 1380  - po smrti Bohuňka přichází...

—————

03.04.2012 18:51

Donace Marie Terezie kostelům

  Marie Terezie Savojská (1694–1772) nejen zvelebovala kostely a fary na svých panstvích, nýbrž také zřizovala fondy, ze kterých bylo možno čerpat náklady na jejich další stálou údržbu. Proto vydala pro kostely na jednotlivých panstvích donační instrumenty. Pro panství Uhříněves zřídila v...

—————