Kolowrat - Spolek pro zachování tradičních hodnot


Menší památky

31.03.2012 23:08

Pomník obce

  V červnu 2006 byl v areálu obytného souboru Nad Dvorem (v blízkosti kolovratského kostela) odhalen pomník, který připomíná místo, kde se již ve 12. století nacházel dvorec s tvrzí pana Mladoty – původní sídlo pánů z Kolowrat.      

—————

31.03.2012 23:07

Křížek

  Na konci obce při silnici do Uhříněvsi stojí u pole rodiny Lehovcovy (dnes Hofmanovy ze statku čp. 107) „křížek“. Nechal ho postavit pan Josef Lehovec v roce 1861. Litinový a bohatě profilovaný korpus s ukřižovaným Kristem je osazen do profilovaného pískovcového podstavce, na jehož čelní...

—————

31.03.2012 23:06

Památník obětí 2. světové války

  Vzpomínky na oběti 2. světové války nám připomíná obraz, umístěný ve vstupním prostoru Základní školy. Znázorňuje truchlící ženu u pomníku, na němž jsou jména našich spoluobčanů, kteří během válečných let přišli o život. Vzpomínkový obraz vytvořila na žádost MNV Kolovraty absolventka...

—————

31.03.2012 23:05

Pomník padlým rodákům

  V centru obce, vedle budovy Základní školy, stojí Pomník padlým kolovratským občanům, kteří zahunyli v 1. světové válce. Památku vytvořil z hořického pískovce říčanský kameník Hloušek za 5 490,- Kč. Část financí na stavbu poskytla obec, zbytek byl opatřen z milodarů. Pomník znázorňuje...

—————

31.03.2012 23:02

Socha sv. Donáta

  Socha sv. Donáta se nachází ve východní části obce u nového kolovratského hřbitova. Sochu nechala v barokním stylu na svém panství vybudovat Marie Terezie Savojská v roce 1765. Socha stojí na vyvýšeném prostranství lemována skupinou velmi starých lip, celek tvoří výraznou krajinnou...

—————

30.03.2012 23:03

Zvonička

  Charakteristickým znakem bývalé osady, nazývané do 18. stol. Tehovice a poté Tehovičky, byla zvonička na původní návsi. Pochází z období kolem roku 1650. Tvoří ji mohutný pískovcový toskánský sloup, osazený na ploché hranolové patce. Na vrcholu sloupu je osazena pískovcová hranolová...

—————

23.06.2005 12:17

Stěhování a restaurování zvoničky

  Historická zvonička na bývalé návsi Tehoviček, pamatující obtížnou obnovu po třicetileté válce, se opět stěhovala. V roce oslav výročí 800 let Kolovrat se Úřad MČ Praha-Kolovraty rozhodl k přemístění této významné kulturní památky o 4 m blíže ke komunikaci. Tento záměr zpočátku vzbudil...

—————