Kolowrat - Spolek pro zachování tradičních hodnot


Hřbitovy

30.03.2012 23:27

Hřbitov U svatého Donáta

  Když bylo patrné, že stávající hřbitov u sv. Ondřeje je zaplněný, začalo se zastupitelstvo obce v čele se starostou J. Ročkem z Tehoviček č. 6 poohlížet po nějakém vhodném místě pro zřízení nového hřbitova. Při hledání pozemku bylo přihlédnuto také k nařízení Josefa II., které zakazovalo...

—————

30.03.2012 23:26

Hřbitov U svatého Ondřeje

  V křesťanském období vznikaly hřbitovy zpravidla kolem kostelů. Tak tomu bylo i u původního kolovratského gotického kostela svatého Ondřeje. Prostor mezi kostelem a ohradní zdí byl poměrně malý, odpovídal současnému počtu obyvatel a způsobu pohřbívání. Před hřbitovní zdí byla samostatná...

—————