Kolowrat - Spolek pro zachování tradičních hodnot


Hřbitov U svatého Donáta

30.03.2012 23:27

 

Když bylo patrné, že stávající hřbitov u sv. Ondřeje je zaplněný, začalo se zastupitelstvo obce v čele se starostou J. Ročkem z Tehoviček č. 6 poohlížet po nějakém vhodném místě pro zřízení nového hřbitova. Při hledání pozemku bylo přihlédnuto také k nařízení Josefa II., které zakazovalo zřizování hřbitovů uvnitř zástavby, tedy zřizovat je mimo města či mimo budoucí zástavbu. Jako vhodný pozemek byl nalezen pozemek na vyvýšeném místě, ležící mimo obec, v sousedství sochy sv. Donáta. Sochu nechala zhotovit roku 1765 majitelka uhříněveského panství. Vyhlédnutý pozemek patřil také tomuto panství. V době hledání pozemku pro hřbitov, po 1. světové válce, probíhala pozemková reforma. Na základě záborového zákona z roku 1919 byla prováděna parcelace pozemků kolovratského statku a přidělovány pozemky drobným zemědělcům. Při té příležitosti, na žádost obecního zastupitelstva, byl obci přidělen pozemek katastrální číslo 375 o výměře 40 arů (4000 m2) pro zřízení hřbitova.
Nedvězí nemá hřbitov, pohřbívá na kolovratských hřbitovech, proto se zastupitelstva obcí dohodla o společném financování při zřizování nového hřbitova v poměru Kolovraty 2/3 a Nedvězí 1/3. Byl vypracován seznam potřebných stavebních prací a provedeno výběrové řízení. Zadání obsahovalo zřízení ohradní zdi z režného „bílého“ zdiva výšky 170 cm, (ze šířky 15 cm s pilířky 45/45 cm), dále hřbitovní objekt s márnicí a pitevnou s věžičkou pro zavěšení zvonu. Součástí oplocení byla rovněž kovaná vjezdová vrata a dvoje postranní dvířka. Po vyhodnocení nabídek byly stavební práce zadány staviteli Špačkovi z Votic za 72.000 Kčs. Po dokončení všech stavebních prací byl do věžičky zavěšen zvonek v ceně 1030 Kčs. Do středu hřbitova byl postaven dřevěný kříž s malbou Krista na plechovém podkladu. Kříž byl osazen do zděného základu.
Hrobníkem se stal pan Šatoplet, stávající hrobník hřbitova u sv. Ondřeje. Kolaudace hřbitova proběhla 10. 12. 1926. Pro provoz hřbitova byl vypracován podrobný Hřbitovní řád, který byl schválen Okresním úřadem v Říčanech dne 15.12.1926. Výkresovou dokumentaci, včetně rozčlenění hřbitova na jednotlivé oddíly, rozmístění a velikosti hrobových míst vypracoval František Břečka z Kolovrat č. 54. Situační výkres členění, velikosti a číslování hrobových míst sloužil obci při prodeji a pronájmu hrobových míst občanům. Také hrobníkovi sloužil plán pro vyměření hrobového místa, podle dokladu od obecního úřadu o prodeji nebo o pronájmu.
Pro zalévání zeleně hřbitova a hrobů byla před bránou vybudována studna s litinovou pumpou. Za studnu zaplatila obec 2000 Kčs. Po vyhodnocení provozu hřbitova rozhodli zastupitelé tak, že přistavěli k hřbitovnímu objektu z venkovní strany přístupné dvě koje suchých záchodů. Dalším vylepšením bylo napojení hřbitova na městskou vodovodní síť v roce 1985. Při budování přivaděče pro Nedvězí byla zřízena přípojka pro hřbitov. Vodoměrná šachta je umístěna před vstupem a uprostřed hřbitova je litinový výtokový stojan vody. Konve na zalévání zajistila obec. Vysokou zeleň hřbitova tvoří lipová alej kolem středové cesty a stromy na vnější straně hřbitova.

 

Ing. Jaroslav Břečka, doplnil a upravil pro web Petr Bartoš

 

—————

Zpět