Kolowrat - Spolek pro zachování tradičních hodnot


Hřbitov U svatého Ondřeje

30.03.2012 23:26

 

V křesťanském období vznikaly hřbitovy zpravidla kolem kostelů. Tak tomu bylo i u původního kolovratského gotického kostela svatého Ondřeje. Prostor mezi kostelem a ohradní zdí byl poměrně malý, odpovídal současnému počtu obyvatel a způsobu pohřbívání. Před hřbitovní zdí byla samostatná budova kostnice. Vše je patrné z perokresby dokumentované v publikaci Jaroslava Břečky Kostel sv. Ondřeje v Kolovratech. V roce 1767 dochází k přestavbě a zvětšení původního gotického kostela ve slohu barokním. Při této přestavbě byla také vybudována nová ohradní ze s novým, zvětšeným prostorem kolem kostela a tím bylo umožněno zřizovat samostatné rodové hroby a hrobky. Na tomto hřbitově byli pohřbíváni také občané Nedvězí, kde nebyl a není kostel ani hřbitov. V období let 1849 - 1867 tvořily Kolovraty, Tehovičky, Lipany a Nedvězí jednu politickou obec. V roce 1867 bylo Nedvězí prohlášeno za samostatnou obec. Na hřbitově kolem kostela sv. Ondřeje se pohřbívalo až do roku 1926, kdy byl hřbitov zrušen.

 

Ing. Jaroslav Břečka, doplnil a upravil pro web Petr Bartoš

 

—————

Zpět