Kolowrat - Spolek pro zachování tradičních hodnot


Křížek

31.03.2012 23:07

 

Na konci obce při silnici do Uhříněvsi stojí u pole rodiny Lehovcovy (dnes Hofmanovy ze statku čp. 107) „křížek“. Nechal ho postavit pan Josef Lehovec v roce 1861. Litinový a bohatě profilovaný korpus s ukřižovaným Kristem je osazen do profilovaného pískovcového podstavce, na jehož čelní straně je vytesáno planoucí srdce. Litinová tabulka na křížku nesla nápis:

PANE BOŽE, ŽEHNEJ ÚRODĚ NAŠÍ, L.P. 1861, J. LEHOVEC

 

U tohoto křížku čekali místní osadníci na církevní procesí, které se jednou do roka ubíralo od kostela v Uhříněvsi ke svatému Donátu, kde se konala sváteční pobožnost. Průvod s družičkami se konal vždy o Svatodušním pondělí. Tento důležitý katolický svátek se slavil 50 dnů po Velikonocích.
Pro zvýraznění a současně jako ochrana byly vedle křížku vysazeny dvě lípy. V roce 1999 byla jedna z nich v důsledku špatného stavu pokácena a následně nechala obec vysadit lípy nové. Křížek byl neudržovaný a ve špatném stavu, tabulka chyběla, okolí bylo zarostlé. Jedné místní občance důchodového věku tento stav připadal nedůstojný, tak poskytla finanční obnos na renovaci. Dárkyně si přála zůstat v anonymitě. Oprava byla zadána pasířské firmě z Uhříněvsi. Její pracovníci jednoho dne přijeli a křížek včetně podstavce odvezli do dílny. Jejich počínání bylo ohlášeno na policii jako krádež. Pracovníci obecního úřadu pak museli vysvětlit policii, že to bylo učiněno na jejich objednávku. Renovace křížku včetně osazení na původní místo byla provedena ke spokojenosti zadavatelů v roce 2003.

 

 

 

—————

Zpět