Kolowrat - Spolek pro zachování tradičních hodnot


Mapy

01.04.2012 12:07

Nejstarší české mapy

  Z kartografického hlediska lze obraz našeho státního území, zejména jeho západní části vymezené obloukem hraničních hor, bezpečně identifikovat na řadě starých map. Z hlediska lingvistického je zajímavé sledovat původně keltský a v českém prostředí velmi oblíbený název české kotliny...

—————

01.04.2012 11:09

Vojenské mapy

  Období map pořizovaných jednotlivci končí počátkem 18. století. Začíná vznikat státní kartografie, mapovací práce provádějí státem školení odborníci. Mapy slouží například k výběru mýtného, k administrativním účelům ale zejména pro potřeby armády, kde především dělostřelectvo má značné...

—————

01.04.2012 10:11

Jan Krištof Müller – muž, který sám zmapoval celé Čechy

  První úřední oficiální státní mapové dílo vojenské povahy vytvořil muž, kterému se mapování rozlehlých území stalo nejen povoláním a životní náplní, ale které zapříčinilo i jeho smrt. Zemřel ve věku pouhých 48 let na totální vyčerpání organizmu. Asi bychom měli spíše psát Johann...

—————

01.04.2012 09:23

První vojenské mapování – josefské, 1763-1787

  Mapování bylo zahájeno na základě nařízení císařovny Marie Terezie a dokončeno za vlády jejího syna Josefa II., proto označení josefské. Pro mapu bylo zvoleno na tehdejší dobu nezvykle velké měřítko 1:28 800, které je téměř totožné s naší současnou nejpodrobnější vojenskou mapou s...

—————

01.04.2012 08:27

Druhé vojenské mapování – Františkovo, 1807-1869

  Napoleonské války a snaha Rakouska o vůdčí roli v evropském prostoru přinutila monarchii neodkladně zahájit práce na nové válečné mapě. Stalo se tak na základě rozhodnutí císaře Františka I. Mapovacím pracím předcházelo budování souvislé trigonometrické sítě. Za počátek souřadnicového...

—————