Kolowrat - Spolek pro zachování tradičních hodnot


Nejstarší české mapy

01.04.2012 12:07

 

Z kartografického hlediska lze obraz našeho státního území, zejména jeho západní části vymezené obloukem hraničních hor, bezpečně identifikovat na řadě starých map. Z hlediska lingvistického je zajímavé sledovat původně keltský a v českém prostředí velmi oblíbený název české kotliny Bohemia, který prodělal během věků řadu jazykových mutací (Beeheimi, Boemia, Boheim, aj.).
Autorem naší nejstarší mapy Čech je mladoboleslavský tiskař Mikuláš Klaudyán. Jeho mapa v měřítku cca 1:685 000 pochází z roku 1518. Dochoval se jediný výtisk uložený v Litoměřicích. Na mapě je zobrazeno 280 sídel, Kolovraty mezi ně bohužel nepatří.
Následuje řada dalších map, jejichž přehled přesahuje možnosti tohoto příspěvku. Zajímavé může být zjištění, že na mapách našich prvních kartografů ze 16. a 17. století se velmi často objevuje Dubeč, Koloděje, Říčany nebo kostelík sv. Markéty včetně zákresu Rokytky, neboli tehdejší Rokytnice.

Prof. Ing. Bohuslav Veverka, DrSc.

 

 

—————

Zpět