Kolowrat - Spolek pro zachování tradičních hodnot


Zvon

31.03.2012 07:38

Stolice pro zvony v kostelní věži

  Otázka Byla přenesena stolice, na níž je zavěšen zvon, z původní věže, která stála na západní straně kostela a jak je stará?   Charakteristika       Stolice pro zavěšení zvonů v kostelní věži vykazuje znaky, podle kterých by bylo možné předpokládat, že byla přenesena z původní zvonice o kruhovém půdorysu - viz pravděpodobný půdorys kostela před přestavbou. Několik indicií (podrobněji popsáno dále) naznačuje, že stolice původně stála...

—————

31.03.2012 07:24

Otázka reliéfů na kostelním zvonu

  Otázka Koho znázorňují reliéfy na zvonu a jaký mohou mít vztah k nápisu na zvonu?   Charakteristika Zvon zavěšený ve věži kostela pochází z roku 1546 a na jeho povrchu jsou celkem tři reliéfní útvary - nápis (dva řádky po celém obvodu) a reliéfy dvou postav.    Reliéfy            

—————