Kolowrat - Spolek pro zachování tradičních hodnot


Průzkum kostela

31.03.2012 11:03

Průzkum přízemí věže, původního presbytáře

  Otázka Může se nacházet v přízemí věže, původním presbytáři kostela, nějaký doklad o jeho stáří a vývoji?       

—————

31.03.2012 10:57

Interpretace a průzkum malby na schodišti

  Otázka Jak stará je malba, objevená pod odpadávajícím novým nátěrem na schodišti ve věži kostela a co nám může říct o vývoji kostela?   Charakteristika Na schodišti ve věži kostela byla odhalena malba, vystupující pod novým opadávajícím nátěrem.          

—————

31.03.2012 07:07

Průzkum obnažených základů kostela

  Otázka Co nám mohou povědět základy kostela o jeho historii? Charakteristika Základy jsou patrny pouze přímo pod kostelem, bez návaznosti na jiný půdorys vně kostela (dle současné situace).  Průběh průzkumu: Členové spolku se snaží o alespoň základní zdokumentování základů kostela sv. Ondřeje v Kolovratech. Příležitostí se stalo obnažení základů kostela při provádění odvlhčovací drenáže, kdy byl doslova obkopán celý kostel. Při této příležitosti byla provedena...

—————