Kolowrat - Spolek pro zachování tradičních hodnot


Průzkum obnažených základů kostela

31.03.2012 07:07

 

Otázka

Co nám mohou povědět základy kostela o jeho historii?


Charakteristika

Základy jsou patrny pouze přímo pod kostelem, bez návaznosti na jiný půdorys vně kostela (dle současné situace). 
Průběh průzkumu: Členové spolku se snaží o alespoň základní zdokumentování základů kostela sv. Ondřeje v Kolovratech. Příležitostí se stalo obnažení základů kostela při provádění odvlhčovací drenáže, kdy byl doslova obkopán celý kostel. Při této příležitosti byla provedena fotodokumentace a základní ohledání základů panem Břečkou, Dudkem, Missbichlerem a Bartošem.

   

 

Část A

Základy západní zdi lodě kostela jsou na první pohled odlišné v jižní části zdi, a to v délce cca 9 metrů od jihozápadního rohu kostela (přechod mezi rozdílným zdivem je na fotografii označen červenou šipkou). Odlišnost spočívá v typu zdiva základů, kdy v obou případech je vyzděno z kamenů, v jižní části však nejsou kameny téměř vůbec zalícovány, narozdíl od severnější části.
 

 

Část B

Základy východní zdi lodě kostela jsou na první pohled odlišné v jižní části zdi, a to v délce cca 3,5 metru od jihozápadního rohu lodě kostela a zvonice (přechod mezi rozdílným zdivem je na fotografii označen červenou šipkou). Odlišnost spočívá v typu zdiva základů, kdy v obou případech je vyzděno z kamenů, v jižní části však nejsou kameny téměř vůbec zalícovány, narozdíl od severnější části. Jižní část základů rovněž výrazně vybočuje od zdi kostela, a to směrem k východu pod úhlem cca 8°.

 

Část C

Základy jižní zdi věže kostela jsou na první pohled odlišné od všech ostatních základů. Přibližně 20 cm pod úrovní okolního terénu a hrany venkovní fasády se nachází kamenná "terasa", která má horní plochu opracovanou do plochy, vystupující ze základů směrem k jihu (terasa je na fotografii označená modrou a žlutou šipkou). Mezi zmíněnou terasou a vnější fasádou se nachází vrstva zdiva vyzděná z pískovcových kvádrů, což je jediné místo nad základy, kde jsou pískovcové bloky použity (na fotografii označeno červenou šipkou).
 

 

 

—————

Zpět