Kolowrat - Spolek pro zachování tradičních hodnot


Historie kostela

03.04.2012 18:51

Donace Marie Terezie kostelům

  Marie Terezie Savojská (1694–1772) nejen zvelebovala kostely a fary na svých panstvích, nýbrž také zřizovala fondy, ze kterých bylo možno čerpat náklady na jejich další stálou údržbu. Proto vydala pro kostely na jednotlivých panstvích donační instrumenty. Pro panství Uhříněves zřídila v...

—————