Kolowrat - Spolek pro zachování tradičních hodnot


Stolice pro zvony v kostelní věži

31.03.2012 07:38

 

Otázka

Byla přenesena stolice, na níž je zavěšen zvon, z původní věže, která stála na západní straně kostela a jak je stará?  


Charakteristika

      Stolice pro zavěšení zvonů v kostelní věži vykazuje znaky, podle kterých by bylo možné předpokládat, že byla přenesena z původní zvonice o kruhovém půdorysu - viz pravděpodobný půdorys kostela před přestavbou.
Několik indicií (podrobněji popsáno dále) naznačuje, že stolice původně stála jinde v místě s kruhovým půdorysem, později byla rozebrána a přenesena a teprve dodatečně byla zpevněna. 


Podpisy

Na vodorovných zpevňujících trámech stolice nalezneme dva podpisy.
a) L.P. 14.VI.1944 Jiří Bobík - podpis kováře z kolovratského dvora, který za 2.sv. války odmítnul sundat zvon.
 

b) Kůrka Emil r.1931 - podpis tesaře, který pravděpodobně instaloval zpevňující trámy na zvonovou stolici.
 


1. indicie

Trámy, z nichž je složená zvonová stolice, vykazují vzájemnou záměnu, kdy na některých jsou zářezy pro umístění dalších trámů. Zmíněné zářezy se vyskytují na různých trámech, které jsou různě zaměněny.


2. indicie

Hlavní svislé trámy mají oboustranné zdobení patky, což by při umístění u zdi postrádalo smysl.


3. indicie

Hlavní podélné horizontální trámy (3x) na úrovni podlahy mají odlišnou délku, která opisuje kružnici (střed kružnice se nachází v zářezu příčného horizontálního trámu). 
 
 

 

—————

Zpět