Kolowrat - Spolek pro zachování tradičních hodnot


Strašnice nemají nic společného se strašením

01.03.2012 23:40

 

V okolí Kolovrat nacházíme názorné příklady všech tří základních skupin osadních jmen. Velice početnou skupinu tvoří názvy, odvozené od starobylých a mnohdy již zaniklých jmen zakladatelů nebo prvních majitelů osad. Ke jménům křestním se dříve připojovaly různé rozlišující rodinné nebo rodové přívlastky. Neměly ještě podobu současných příjmení, protože ta se ustálila a úředně kodifikovala až od konce 18. století. Předtím byla poměrně volná a proměnlivá. Více se o tom čtenáři dočtou v příštím vydání Kolovratského zpravodaje.
Historické názvy osad, odvozené od jmen osob, jsou většinou zakončeny příponami -ice nebo -ovice. Z této početné skupiny jsou jako nejstarší v našem okolí písemně doloženy Strašnice, a to od roku 1185.
Vznikly ze staročeského rodného jména Strašen. Obdobné a stejně stabylé bylo i jméno Strachkvas, jehož nešťastným nositelem byl syn knížete Boleslava I. Jeho pojmenování bylo výmluvně akční, neboť připomínalo narozeninový hodokvas, po němž šťastný otec zlikvidoval svého vládnoucího bratra Václava a usedl na jeho trůn.
Z názvů podle osob v našem okolí následují Královice, doložené od roku 1207, založené na výsadních pozemcích panovníka a podle toho i pojmenované. Dále sem patří Sluštice (od r. 1223) podle starého jména Služek a Běchovice (od r. 1227) dle jména Běch/Bělec/Běhan. Nedávno objevený a nyní archeologicky zkoumaný dřevěný dvorec v místech zbouraného běchovického hospodářského dvora výrazně posouvá počátky této osady o více než sto let dříve do doby, kdy již můžeme předpokládat i existenci Kolovrat s obdobným šlechtickým dvorcem a tvrzí. Kdyby i na území kolovratského dvora proběhl při jeho bourání a před výstavbou bytových domů náležitý archeologický výzkum, věděli bychom toho o poloze a významu místní tvrze také již více.
Po Běchovicích následují od roku 1227 Čestlice podle jména Čestla, Pitkovice (od r. 1234) podle starého příjmení Pitka, Benice (od r. 1318) původně Zbynice/Bynice dle jména Zbyňa/Zbyněk, Světice (od r. 1318) dle jména Svata/Svatoslava, Petrovice (od r. 1325) dle jména Petr a v témže roce i Radošovice dle jména Radoš. Od roku 1334 jsou doloženy Křeslice-původně Křešice dle jména Křeš/Křesomysl, o dva roky později Stupice dle příjmení Stoupa nebo dle vodní stoupy/stupice na tlučení krup. Od roku 1352 jsou známy Otice, pojmenované dle jména Ota a Jažlovice, původně Žezlovice dle příjmení Žezlo, od roku 1358 Štíhlicepůvodně Štidlice dle příjmení Štidla=Kulhavý, Svojšovice (od r. 1382) dle jména Svojša, Strančice (od r. 1404) dle příjmení Stránka/Stránek a od roku 1436 kolovratské Tehovice/Tehovičky dle příjmení Těh = Kloub.

PhDr. František Dudek, CSc.

 

—————

Zpět