Kolowrat - Spolek pro zachování tradičních hodnot


Přirozená vegetace - LEGENDA

31.03.2012 00:01

 

 

 

1 CA Bažinné olšiny

2 SA Ptačincová olšina
3 PF Střemchová jasenina
4 QU Jilmová doubrava
5 MCt Černýšová dubohabřina - typická
6 MCp Černýšová dubohabřina - prvosenková
7 MCl Černýšová dubohabřina - biková
8 TB Lipová doubrava
9 AC Habrová javořina
10 LzQ Biková doubrava
11 CaQ Vřesová doubrava
12 MQ Bezkolencová březová doubrava
13 LF Biková bučina
14 LvQ Šipáková doubrava
15 CQ Tolitová doubrava
16 PQ Mochnová doubrava
17 Fv Kostřavová a pěchavová skalní společenstva
18 Fp Tařicová skalní společenstva

 

—————

Zpět