Kolowrat - Spolek pro zachování tradičních hodnot


Z kamenů na náměstíčku vane kus dávné historie

30.03.2012 23:24

 

Při procházce kolem „náměstíčka“ u lékárny nebo při posezení na některé z laviček zavane ze starých kamenů uprostřed plácku kus dávné historie Kolovrat. Toto příjemné místo má bohatou historii.
Skupina obytných domů kolem dnešní ulice Ke Zvoničce vznikla na pozemcích bývalých zemědělských usedlostí v Tehovičkách č.p. 5 a č.p. 6. Po roce 1926 se Tehovičky a Kolovraty sloučily v jednu obec Kolovraty a provedly přečíslování, z č.p.5 bylo č.p. 105 a z č.p. 6 bylo č.p. 106. Hospodářství č.p. 105 patřilo Josefu Ročkovi, starostovi v letech1923-1932. Obytná budova byla zbourána při úpravě hlavní komunikace včetně hospodářského objektu. Pozemek patřící k č.p. 105 odkoupila obec.
Na hospodářství č.p. 106 hospodařil Ladislav Polanecký se svoji rodinou. V období nucené kolektivizace zemědělství byl i s rodinou vystěhován a na statku začalo hospodařil zemědělské družstvo. Po roce 1990 byl majetek navrácen žijícím dcerám. Starší dcera Evženie, provdaná Boháčová, pak prodala celý pozemek i s budovami stavebnímu družstvu pro výstavbu bytových domů. Do tohoto družstva vstoupila také obec. Jako svůj podíl vložila pozemek po č.p. 105.
Na takto získaných družstevních pozemcích vypracoval projektovou dokumentaci zástavby Ing. arch. Oldřich Gattermayer z ateliéru PHA Praha. V prostoru bylo navrženo 36 bytů v šesti objektech. Požadavkem obce bylo zachování obytného objektu č.p. 106, hlavně jeho historické štítové fasády obrácené do Mírové ulice. V přízemních prostorách objektu č.p. 106 a v novém kolmo osazeném a od ulice odstoupeném objektu měly být umístěny komerční prostory (obchody, služby). Tento záměr se však pro nezájem podnikatelů nepodařilo uskutečnit. Povedlo se pouze umístnit provoz lékárny a kadeřnictví; zbylé prostory musely být využity pro byty. Před uvažovanými komerčními prostorami byl navržen malý nástupní prostor, takzvané náměstíčko.
Výstavbu celého areálu zajišťovala v období 2000 – 2002 firma STAOPRA Benešov, (Ing. Trochta). Při dokončování výstavby celého areálu nebyl ještě stavební komisí ÚMČ odsouhlasen předložený návrh na úpravu "náměstíčka". Za této situace nabídl dodavatel svého zahradního architekta Stanislava Špoulu, který pak celou úpravu realizoval. Stavební komise ÚMČ zopakovala podmínku využití pískovcových bloků, které byly zachráněny při demolici hospodářských objektů v bývalém panském dvoře.
Tyto bloky sloužily jako základové patky pod příčnými klenbovými pasy v zaklenutém prostoru hospodářských budov. Architekt Špoula rozmístění a osazení kamenů na místě sám organizoval a nakonec celou koncepci dotvořil osázením nízké zeleně. Po doplnění lavičkami vznikl klidný odpočinkový prostor.  
 

Ing. Jaroslav Břečka
 

—————

Zpět