Kolowrat - Spolek pro zachování tradičních hodnot


Také v Kolovratech najdeme památné stromy

01.04.2012 12:43

 

Také v naší obci se můžeme pochlubit „památnými stromy“, které do svého seznamu zapsal Magistrát hl.m. Prahy.
 

První z nich, jilm (Ulmus laevis PALL) se nachází v ulici Do Lipan (viz foto). Jedná se o nádherný exemplář svého druhu. Je to mohutný a vitální strom, jeden z nejmohutnějších jedinců svého druhu na území Prahy. Je vysoký 29 m, kmen po obvodu měří 352 cm a jeho průměr dosahuje 112 cm. Prohlášení tohoto stromu za památný má význam i z hlediska zachování genetického potenciálu.

 

Druhý strom dub letní (Quercus robur L.) se nachází také v ulici Do Lipan, ale roste na soukromém pozemku Jedná se o strom výjimečný svým vzrůstem a stářím. Výška dosahuje 30 m, kmen po obvodu měří 341 cm a jeho průměr je 109 cm. Je to geograficky původní  dřevina s pěknou souměrnou korunou a celkově typickým habitem.


V ochranném pásmu ve tvaru kruhu o poloměru 12 m kolem obou stromů nelze bez předchozího souhlasu orgánu ochrany přírody provádět uvedené činnosti a zásahy: stavební činnost a výkopové práce, terénní úpravy (např. navážky či snižování terénu, odvodňování), zakládat ohně či umisťovat jiné tepelné zdroje, používat chemické látky nebo provádět jakékoli jiné činnosti a zásahy, které by mohly ohrozit nebo poškodit dochovaný stav památného stromu.
 

Alena Svobodová, Odbor správy majetku ÚMČ

 

 

—————

Zpět