Kolowrat - Spolek pro zachování tradičních hodnot


Orientace kostela

31.03.2012 11:05

 

Otázka

Jaká byla původní a jaká je současná orientace kostela? 
Průběh průzkumu: 24. července 2005 provedl Petr Bartoš a Tomáš Bezouška měření s cílem určení orientace kostela různými metodami. 


1. metoda

Orientace kostela byla změřena na 6 bodech (A-F) pomocí kompasu a byla určena s přesností 1°. Výsledek je udán, jako odchylka stěny (B, D, E, F) nebo kolmice jdoucí ke stěně (A, C) od severního směru (kladné číslo znamená odchylku směrem k východu. Výsledek je zanesen do půdorysu kostela.
Měření proběhlo 24.7.2005, a to pomocí kompasu, přikládaného k příslušné stěně kostela.
 

 

2. metoda

Orientace kostela byla změřena na 2 bodech (A-B) pomocí stínu vrženého v pravé poledne a byla určena s přesností 0,01°. Výsledek je udán, jako odchylka stěny (B) nebo kolmice jdoucí ke stěně (A) od severního směru (kladné číslo znamená odchylku směrem k východu. Výsledek (včetně naznačení postupu) je zanesen do půdorysu kostela.
Měření proběhlo 24.7.2005 ve 13:06,29 hod LSEČ, což je okamžik pravého poledne (dle Hvězdářské ročenky 2005). V zadaný čas byly na dvou místech zapíchnuty tyčky, označující místo, kudy procházel stín. Od tyček byly poté naměřeny trojúhelníky, z kterých byl vypočten potřebný úhel odchylky stěny od severu. (Fotografie byly pořízeny ve cca 13:15 hod LSEČ)


Měření odchylky v místě A

 

Měření odchylky v místě B

 

Diskuze k výsledkům

Z provedených měření vyplývá drobný rozpor mezi oběma metodami, což je do jisté míry možné přičíst nepřesnosti měření pomocí kompasu, ovšem zarážející je výsledek, kdy první metodou je rozdíl opačný než metodou druhou. Nejen z tohoto důvodu bude ještě nutné provést měření kolmostí stěn věže, aby bylo možné ověřit rozdíl mezi měřeními A až C první metody a určit přesnou orientaci stěn pomocí druhé metody.
 

 

—————

Zpět