Kolowrat - Spolek pro zachování tradičních hodnot


Odvození jména od spřádacího kolovratu

30.03.2012 20:30


Původní význam pojmu kolovrat se výrazně lišil od dnešního pojímání kolovratu jako spřádacího strojku s nožním pohonem křídlového vřetena. Toto důmyslné zařízení umožňovalo nepřerušované a současné zakrucování a navíjení ruční příze. Šlapací kolovrat se ale začal uplatňovat při domácké výrobě lněné i vlněné příze až od počátku 16. století. V té době již Kolovraty existovaly přes tři staletí. Na této skutečnosti nic nemění ani fakt, že ruční forma kolovratu byla u nás používána od počátku 15. století spolu s jednodušší verzí spřádacího ručního kola. V okolních nížinách se navíc příliš neuplatnilo pěstování a domácké předení lnu a tkaní plátna, jež by souviselo s využíváním mechanického kolovratu. 
 

—————

Zpět