Kolowrat - Spolek pro zachování tradičních hodnot


Kostely zasvěcené svatému Ondřejovi na území Prahy

02.04.2011 18:56

 

Kostel zasvěcený svatému Ondřejovi nasvědčuje tomu, že jde o stavbu, jejíž původ je nutno hledat v raném středověku.
V Praze jsou známé čtyři sakrální stavby zasvěcené svatému Ondřejovi. Po třech, jejichž původ sahá do období románského, jsou už jen historické znalosti. Reálné stavby již neexistují.

První kostelík románského původu stával v dnešní Betlémské ulici v místech domu čp. 287, prvně připomínaný v roce 1165. Později je znám jako farní, což vede k úsudku, že zde byl i hřbitov a škola. Přečkal různé bouřlivé doby, dočkal se roku 1880, kdy byl zbořen.

Druhým zaniklým románským kostelem svatého Ondřeje byl dle historických pramenů kostel „pod Pražským hradem“. Stával uprostřed dnešního Pětikostelního náměstí na Malé Straně, řadil se k nejstarším sakrálním stavbám Malé Strany. Pravděpodobně zanikl v dobách husitských.

Třetím zaniklým románským kostelem sv. Ondřeje byl kostel v Podskalí v dnešní Trojické ulici. Rovněž tento kostel byl v husitských válkách těžce poškozen. Ve 2. polovině 15. století byl obnoven, ale v 1. polovině 18. století byl zbořen a na jeho místě byl vybudován nový barokní kostel Nejsvětější Trojice.

Čtvrtým - jediným, který reálně přežil do dnešních dnů - je kostel svatého Ondřeje v bývalé raně středověké osadě, dnes jedné z městských částí hlavního města Prahy, Praze-Kolovratech. Kolovraty byly k Praze připojeny 1. července 1974. Kostel stojí při dnešní Mírové ulici nad svahem Říčanského potoka. V dnešní době má podobu po barokní přestavbě z roku 1767.
Kostel stojí v centru obce, která je považována za kolébku jednoho z nejstarších šlechtických rodů, „pánů z Kolovrat“. U kostela bývala fara a hřbitov, na který se přestalo pohřbívat v roce 1926, kdy byl otevřen hřbitov nový v prostoru u svatého Donáta. 

 

 

—————

Zpět