Kolowrat - Spolek pro zachování tradičních hodnot


Kolovraty a okolí na starých válečných mapách

30.08.2008 12:02

 

V měsících červnu a červenci roku 2008 proběhla v kolovratském Infocentru s knihovnou výstava historických a soudobých map z území České republiky. Zájemci se mohli seznámit s obrázkem nejstarší mapy vyryté před 24 000 lety neznámým lovcem mamutů na ulomený kel, s ukázkami prvních navigačních map pro námořníky, následoval přehled nejstarších map Čech, Moravy a Slezska, doplněný množstvím příkladů soudobých map katastrálních a topografických, zde s rozlišením na jejich civilní nebo vojenské využití. S ohledem na velký zájem veřejnosti, především o staré vojenské mapy, byl sepsán příspěvek, jehož účelem je seznámení s těmito mapovými díly, s jejich historií a pochopitelně s tím, co každého zajímá nejvíce – jak vypadaly Kolovraty a jejich okolí v době dávno minulé. Nasedněme proto do imaginárního kartografického stroje času a vydejme se na pouť historií.

 

Další články naleznete v menu Mapy.

 

O autorovi

Prof. Ing. Bohuslav Veverka, DrSc. (1945) patří k předním odborníkům v oblasti kartografie.
Od roku 1974 působí na Katedře mapování a kartografie Stavební fakulty ČVUT v Praze, byl také dlouholetým vedoucím této katedry. Dosud se věnuje pedagogické a vědecké činnosti. Přednáší kartografické předměty, vychoval desítky zěměměřických inženýrů a řadu doktorandů (Ph.D.).
V letech 1997 až 2003 byl proděkanem fakulty pro mezinárodní vztahy a vnější styky. V současné době zastává funkci předsedy  Oborové rady pro doktorské studium na oboru Geodézie a kartografie.
Je autorem mnoha skript, učebnic, odborných článků a také spoluautorem prestižní publikace Kartografie. Ve svém výzkumu se zaměřuje především na geografické informační systémy, historickou a digitální kartografii a softwareové inženýrství.
Působí ve vědeckých radách mnoha vysokých škol. Absolvoval řadu přednáškových a studijních cest po USA, Kanadě, Číně a většině evropských států, zpravidla na pozvání vysokých škol či pracovišt’ akademií věd.
V Uhříněveském zpravodaji publikuje populárně naučné články o historii této pražské části a pro tamní muzeum vytvořil panel s mapou Uhříněveského panství v roce 1715.
Mezi jeho záliby patří notafilie, perkusní zbraně a staré mapy. Bohuslav Veverka je ženatý, má 2 syny, 3 vnučky a žije v Uhříněvsi.

 

—————

Zpět