Kolowrat - Spolek pro zachování tradičních hodnot


Faráři

03.04.2012 19:42

 

Faráře, kteří sloužili mše v kostele sv. Ondřeje, známe jen útržkovitě.

1352 - první zmínka o kostele, plebán náležel do děkanátu říčanského.
1363 - mění Jan zdejší místo s knězem Bohuňkem působícím při chrámu sv. Víta na hradě Pražském.
1380  - po smrti Bohuňka přichází sakristián Vavřinec z Kroměříže.
1383  - mění Vavřinec své místo s plebánem Chotěborem z Ostryb.
1408 - jako střídník uveden Petr.

  Za husitských válek a ještě dlouho po nich nejsou známé žádné zprávy o kolovratském kostele ani o kněžském stavu. V té době se šířila pouze víra husitská a fary, které dosud odolaly, byly obsazeny duchovními „pod obojí“. To trvalo až do bitvy na Bílé hoře v roce 1620. Pak začal prudký obrat. Ten, kdo nepřijal víru katolickou, musel svou vlast opustit.

1624 - po zavedení katolického řádu byl dosazen do Uhříněvsi první katolický farář Matiáš Novacius. Bydlel v dřevěném domku, krytém došky, ve farní zahradě. Spravoval 4 farní osady, Uhříněves, Říčany, Koloděje a Jažlovice. Roku 1635 Matiáš Novacius odchází a 3 roky není v Uhříněvsi a okolí duchovní. Na prosbu farníků se vrací, ale po roce opět odchází, neboť v okolí řádí 30letá válka. Odchází do Budyně, kde zanedlouho umírá.
1639  - fara a celá Uhříněves byla vypálena, 12 let nebylo v Uhříněvsi faráře.
1651  - byl dosazen teprve druhý kněz Jan, původem z Uher. Ten se usadil v Říčanech. Převzal duchovní správu, ale bydlel a stravoval se dům od domu, po sedmi měsících odešel. Se stavbou fary se stále otálelo.
1652  - přichází třetí kněz, Jan Slaviboj. Byla dostavěna říčanská fara. Jan Slaviboj začal psát pamětní knihu farnosti. Farář se tituloval: Farář uhříňovský, říčanský a královický. Roku 1655 Jan Slaviboj založil první matriky v Uhříněvsi. Roku 1658 umírá Jan Slaviboj a je pohřben v Říčanech.
1658 - čtvrtým byl farář Bolelucký, po roce odešel do Strakonic.
1659 - pátým byl farář Václav Vichaeus, byl v Říčanech nespokojený a žádal o přeložení, toho se mu dostalo až roku 1664, kdy odešel do Hořic.
1664  - přišel šestý farář, Jan Ignác Straka. Zemřel v r. 1674 v Říčanech.
1674 - sedmým farářem byl Jan Adam Povolil, v roce 1682 odchází do Prahy.
1682  - nastoupil farář Jan Ignác Nepauer, sloužil krátce, odešel do Kostelce, zemřel v roce 1730.
1683  - přišel farář Vít Antonín Straka, bydlel ve dřevěné faře, zemřel r. 1691. Je pohřben v kostele.
1692  - farářem se stal František Bedřich Želecký ze Želenic, sloužil 39 roků. Za něho byla postavena nová kamenná fara r. 1717, zemřel r. 1731. Pochován v kryptě uhříněveského kostela. Za jeho působení došlo v roce 1707 k oddělení fary říčanské od fary uhříněveské.
1731  - nastoupil nejzasloužilejší farář, Václav Jan Cžípa, kanovník vyšehradský. Za jeho působení, díky Marii Terezii Savojské, byl postaven a vysvěcen nový kostel v Uhříněvsi r. 1743, ale také v Kolovratech v roce 1767.
1773  - nastoupil farář Jan Svoboda.
1781  - nastoupil farář František Vojda.
1803  - nastoupil farář Josef Křepelka.
1811  - nastoupil farář Petr Kvítek z Ústí nad Labem.
1816  - nastoupil farář Josef Markocius z Českého Brodu.
1824  - nastoupil farář Václav Starka.
1839  - nastoupil farář Antonín Etl.
1847  - nastoupil farář Jan Moravec.
1852  - nastoupil farář Josef Fencl.
1860  - nastoupil farář František Moravec - osazen oltářní obraz sv. Ondřeje.
1890  - nastoupil farář František Xav. Paták.
1901  - nastoupil farář Emil Kulhánek.
1905  - nastoupil farář František Kahoun - fara povýšena na děkanství. Za něho byla postavena nová fara v dnešní podobě, zemřel 15.3.1939 při příchodu německých okupačních vojsk.
1939  - nastoupil farář Matěj Fencl, sloužil do r. 1948 .
1949  - nastoupil farář Jaroslav Urban, sloužil do r. 1957.
1958  - nastoupil farář P. František Tesař, sloužil do r. 1978.
1979  - nastoupil farář P. Oldřich Pokorný, odešel do penze 2003.
2003  - nastoupil farář P. Mgr. Jan Gerndt, který slouží dosud.
 

—————

Zpět