Kolowrat - Spolek pro zachování tradičních hodnot


Donace Marie Terezie kostelům

03.04.2012 18:51

 

Marie Terezie Savojská (1694–1772) nejen zvelebovala kostely a fary na svých panstvích, nýbrž také zřizovala fondy, ze kterých bylo možno čerpat náklady na jejich další stálou údržbu. Proto vydala pro kostely na jednotlivých panstvích donační instrumenty. Pro panství Uhříněves zřídila v roce 1758 donaci 5.478 zlatých. Donační listina byla uložena na faře v Uhříněvsi, kopie u vrchnostenského úřadu v Uhříněvsi. Tím převedla na kostely obligaci (státní půjčku), kterou uzavřela. Obligace byla uložena v pokladně uhříněveského kostela. Pololetní úroky se vyplácely osobě, která vedla kostelní účty. Kontrolu kostelních účtů prováděl vikář při vizitaci kostela. Kdyby byla donace v budoucnosti zrušena, měly se kostely obracet na vévodkyni nebo na dědice se žádostí o náhradu.


ROZDĚLENÍ DONACE MEZI JEDNOTLIVÉ KOSTELY

Uhříněveský farní kostel              678 zl.

Královický filiální kostel             300 zl.

Kolovratský filiální kostel            200 zl.

Újezdský filiální kostel                400 zl.

Říčanský farní kostel                   700 zl.

Kunický filiální kostel                 600 zl.

Lipanský filiální kostel                300 zl.

Kyjský farní kostel                      700 zl.

Popovičský farní kostel                700 zl.

Votický filiální kostel                  400 zl.

Břežský filiální kostel                  400 zl.

CELKEM                                 5.478 zl.

 

Mimo donace vévodkyně na požádání ještě kostelům poskytovala menší částky na mimořádné výdaje – např. na zhotovení nového ornátu. K tomu postačila písemná žádost faráře s rozpočtem.  

 

—————

Zpět