Kolowrat - Spolek pro zachování tradičních hodnot


Červenka, Hlinky i Cicavy informují o kvalitě půdy

07.03.2012 23:56

 

Vzhledem k tomu, že Kolovraty, Tehovičky i Lipany byly ještě před padesáti lety klasickými vesnicemi s desítkami koňských potahů, četnými chlévy a hnojišti na dvorcích či množstvím hus a slepic na veřejných prostranstvích, je zcela logické, že se mezi pomístními názvy často objevují takové, jež reflektují polohu a kvalitu okolní zemědělské půdy. Mezi ně patří Červenka, Hlinky (cihlářská hlína využitá místní cihelnou), Cicavy (podmáčené a vodou doslova nacucané půdy, stálé mokřiny vhodné pro pasení dobytka), Předeves, Vysoká (návrší v severovýchodní části katastru směrem na Říčany-Radošovice), Velký vrch (vyvýšená poloha polí v severozápadní části katastru směrem k Uhříněvsi), Žlábka, V lukách, Olšiny, apod.
Výstavbu železnice v bezprostředním okolí obce připomíná les Bouďák u rybníku Vodice. Byl nazván podle provizorních domků, v nichž tam po dobu stavby bydleli italští dělníci zvaní barabové. Po nich tam ještě nějakou dobu žila i známá místní kozí bába s početnými čtyřnohými kamarádkami. Vylíčení jejích pohnutých osudů najdete v kolovratské výroční publikaci.
Z předchozího líčení je zřejmé, že jména místní i pomístní představují nevyužitou studnici nejen odborných, ale i v mnoha směrech podnětných poznatků a zajímavostí. Případní zájemci o tuto problematiku najdou mnohé kuriozity z názvů obcí nejen v nedávno vydané a v místní knihovně zastoupené publikaci s názvem Divnopis, ale i ve stejnojmenném TV seriálu, vysílaném v nedělní podvečer na ČT1. Vážní zájemci mohou nahlédnout i do knih vyloženě odborných. Z nich stojí za zmínku zejména Úvod do toponomastiky Vladimíra Šmilauera a několikasvazkové dílo Antonína Profouse Místní jména v Čechách (obdobné dílo pro Moravu a Slezsko zpracoval Ladislav Hosák). Polohu mnohých pomístních jmen z okolí našich obcí najdete na nejstarším katastrálním plánu z roku 1841 ve výroční publikaci.
Druhá část Svědectví našich jmen, která vyjde v Kolovratském zpravodaji koncem června, bude zaměřena na neméně zajímavou problematiku nejstarších jmen a příjmení obyvatel Kolovrat, Tehovic (Tehoviček) a Lipan.

PhDr. František Dudek, CSc.

 

—————

Zpět