Kolowrat - Spolek pro zachování tradičních hodnot


Původ jména

01.03.2012 23:40

Strašnice nemají nic společného se strašením

  V okolí Kolovrat nacházíme názorné příklady všech tří základních skupin osadních jmen. Velice početnou skupinu tvoří názvy, odvozené od starobylých a mnohdy již zaniklých jmen zakladatelů nebo prvních majitelů osad. Ke jménům křestním se dříve připojovaly různé rozlišující rodinné nebo...

—————

—————